2015-11-28 13:47

2015-11-28 13:47

Tveksamt när Närsamsrevisorer skulle väljas

NÄRINGSLIV

I oktober valde kommunfullmäktige styrelse till det nya kommunala bolaget Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB. Vad som inte valdes då var revisorer.

Och det höll inte på att bli något val heller vid novembermötet. Jane Larsson (C) ifrågasatte om man kunde besluta kring ett tjänstemannaförslag utan att det hade behandlats i kommunstyrelsen. I valfrågor är det dock valberedningen som ska förbereda ärendet.

Efter en ordningsfråga enades församlingen om att valet ändå skulle kunna genomföras om kommunfullmäktige godkände förfarandet.

Till fackrevisor valdes Pricewaterhouse-Coopers, PwC, och lekmannarevisor blir Rolf Larsson (S). Bosse Pettersson (C) valdes som ersättare.

Och det höll inte på att bli något val heller vid novembermötet. Jane Larsson (C) ifrågasatte om man kunde besluta kring ett tjänstemannaförslag utan att det hade behandlats i kommunstyrelsen. I valfrågor är det dock valberedningen som ska förbereda ärendet.

Efter en ordningsfråga enades församlingen om att valet ändå skulle kunna genomföras om kommunfullmäktige godkände förfarandet.

Till fackrevisor valdes Pricewaterhouse-Coopers, PwC, och lekmannarevisor blir Rolf Larsson (S). Bosse Pettersson (C) valdes som ersättare.