2015-11-27 16:18

2015-11-27 16:18

Ny bygglovstaxa antagen

BESLUTAT: Enklare taxa ger mer

Kommunfullmäktige beslutade i torsdags att anta den nya bygglovstaxan. Enligt förvaltningschef Marielle Nilsson kan den på sikt minska skattefinansieringen till ett minimum.

Trots att den nuvarande bygglovstaxan bara har fyra år på nacken är den hopplöst omodern. Inte minst för att den slår så olika. En tillbyggnad kan exempelvis kosta allt från 3 000 till 18 000 kronor.

– Dagens taxa bygger på hur stort man bygger och den nya taxan på den faktiska tid vi lägger ner på bygglovet, säger Marielle Nilsson.

Den nya taxan utgår från ett fast timpris på 985 kronor. För en normalvilla innebär det att bygglovet blir ungefär 6000 kronor dyrare.

Taxan innebär en miljon kronor i ökade intäkter per år för byggloven. Det möjliggör en behövlig personalförstärkning.

– Ett bygglov ska ha behandlats inom tio veckor. I dag klarar vi bara det till 87 procent, säger Marielle Nilsson.

Och redan nu har ytterligare en byggnadsinspektör anställts.

Trots att den nuvarande bygglovstaxan bara har fyra år på nacken är den hopplöst omodern. Inte minst för att den slår så olika. En tillbyggnad kan exempelvis kosta allt från 3 000 till 18 000 kronor.

– Dagens taxa bygger på hur stort man bygger och den nya taxan på den faktiska tid vi lägger ner på bygglovet, säger Marielle Nilsson.

Den nya taxan utgår från ett fast timpris på 985 kronor. För en normalvilla innebär det att bygglovet blir ungefär 6000 kronor dyrare.

Taxan innebär en miljon kronor i ökade intäkter per år för byggloven. Det möjliggör en behövlig personalförstärkning.

– Ett bygglov ska ha behandlats inom tio veckor. I dag klarar vi bara det till 87 procent, säger Marielle Nilsson.

Och redan nu har ytterligare en byggnadsinspektör anställts.