2015-11-27 06:00

2015-11-27 06:00

Fortsätter satsningarna

TURISM: Herrgårdscampingen har nått sitt mål

När Christer Fransson startade Herrgårdscampingen 2011 var det med ambitionen att nå upp till 50 000 gästnätter. Dit nådde man med råge redan i fjol och ökningen har fortsatt i år.

– Vi har ökat med 1100 gästnätter i år och bör därmed landa över 56 000 gästnätter i år, säger Christer Fransson.

I dessa ingår inte asylboendet utan det är enbart kommersiella gästnätter som räknas. Asylboendet har dock andra fördelar för campingverksamheten.

– Det gör att vi kan behålla vår organisation även över vintern och en bra beläggning underlättar för framtida investeringar, säger Christer Fransson.

För sådana kommer det att bli. Inför nästa säsong ska en ny transformatorstation vara på plats. Den ska säkerställa elleveranserna till campinggästerna. Dessutom ska fibernätet byggas ut för att ytterligare uppdatera campinggästernas tillgång till det trådlösa nätverket.

Det blir även satsningar på nya stugor. Enligt Christer Fransson ska fem nya hus sättas upp längs infarten på samma sida som gamla Presterudsvallen.

Renovering eller byte

Man planerar också att renovera de återstående kolonistugorna, alternativt byta ut dem mot helt nya stugor.

– Vi kommer även att bygga om Lodge Vänern samt samlingslokalerna Hamnmagasinet och Hamnkontoret. De renoveras och anpassas för gruppaktiviteter och möten.

Stranden kommer att få mer sand och fler bryggor.

Själva herrgården har renoverats under de senaste åren, både exteriört och interiört. Satsningen på bröllop har varit mycket lyckad. Så gott som varje helg har varit fullbokad.

I år är det tänkt att herrgårdsparken ska få sig en uppfräschning.

– Lindallén kommer att beskäras. Campingens bokskog får en ansiktslyftning och ljussätts så att tillgängligheten och trivseln i den samma ökar, säger Christer Fransson.

Hoppas på kommunen

Han hoppas att kommunen också lägger lite tid på att piffa till allén och strandlinjen mellan campingen och reningsverket. I dag är området helt igenväxt med sly och vass.

Herrgårdscampingen har för övrigt överklagat detaljplanen för Vasallen 1:11, det vill säga den fastighet där Vasallen vill bygga ett varuhus.

– Vi vill att man även tar med trafiksituationen i korsningen Presterudsvägen-Garnisonsvägen-Campingvägen. Den har inte en geometrisk utformning och det är särskilt de oskyddade trafikanterna som är utsatta. Den plan man nu vill genomföra kommer att komplicera trafikläget ytterligare, förklarar Christer Fransson.

Krongårdens framtid

Han har tidigare uttryckt intresse för vad som händer med Krongården och dess restaurang, något som fortfarande lever kvar:

– Krongården är ett spännande hus. Det är tråkigt att inte restaurangskolan kan utvecklas då behovet av personal är stort i restaurangbranschen. Ett spännande scenario för Kristinehamn vore om det i denna fastighet kunde utvecklas ett spa integrerat i ett tematiskt hotellkoncept.

– Vi har ökat med 1100 gästnätter i år och bör därmed landa över 56 000 gästnätter i år, säger Christer Fransson.

I dessa ingår inte asylboendet utan det är enbart kommersiella gästnätter som räknas. Asylboendet har dock andra fördelar för campingverksamheten.

– Det gör att vi kan behålla vår organisation även över vintern och en bra beläggning underlättar för framtida investeringar, säger Christer Fransson.

För sådana kommer det att bli. Inför nästa säsong ska en ny transformatorstation vara på plats. Den ska säkerställa elleveranserna till campinggästerna. Dessutom ska fibernätet byggas ut för att ytterligare uppdatera campinggästernas tillgång till det trådlösa nätverket.

Det blir även satsningar på nya stugor. Enligt Christer Fransson ska fem nya hus sättas upp längs infarten på samma sida som gamla Presterudsvallen.

Renovering eller byte

Man planerar också att renovera de återstående kolonistugorna, alternativt byta ut dem mot helt nya stugor.

– Vi kommer även att bygga om Lodge Vänern samt samlingslokalerna Hamnmagasinet och Hamnkontoret. De renoveras och anpassas för gruppaktiviteter och möten.

Stranden kommer att få mer sand och fler bryggor.

Själva herrgården har renoverats under de senaste åren, både exteriört och interiört. Satsningen på bröllop har varit mycket lyckad. Så gott som varje helg har varit fullbokad.

I år är det tänkt att herrgårdsparken ska få sig en uppfräschning.

– Lindallén kommer att beskäras. Campingens bokskog får en ansiktslyftning och ljussätts så att tillgängligheten och trivseln i den samma ökar, säger Christer Fransson.

Hoppas på kommunen

Han hoppas att kommunen också lägger lite tid på att piffa till allén och strandlinjen mellan campingen och reningsverket. I dag är området helt igenväxt med sly och vass.

Herrgårdscampingen har för övrigt överklagat detaljplanen för Vasallen 1:11, det vill säga den fastighet där Vasallen vill bygga ett varuhus.

– Vi vill att man även tar med trafiksituationen i korsningen Presterudsvägen-Garnisonsvägen-Campingvägen. Den har inte en geometrisk utformning och det är särskilt de oskyddade trafikanterna som är utsatta. Den plan man nu vill genomföra kommer att komplicera trafikläget ytterligare, förklarar Christer Fransson.

Krongårdens framtid

Han har tidigare uttryckt intresse för vad som händer med Krongården och dess restaurang, något som fortfarande lever kvar:

– Krongården är ett spännande hus. Det är tråkigt att inte restaurangskolan kan utvecklas då behovet av personal är stort i restaurangbranschen. Ett spännande scenario för Kristinehamn vore om det i denna fastighet kunde utvecklas ett spa integrerat i ett tematiskt hotellkoncept.