2015-11-27 15:35

2015-11-27 15:35

Arvoden kvar efter utebliven debatt

EKONOMI: Bjarne Olsson gjorde en pudel

– Det är aldrig för sent att göra en pudel, sade Bjarne Olsson (S) när han tog plats i talarstolen för att inleda debatten om inläsningsarvoden.
Därmed stöp det på förhand mest intressanta diskussionsärendet.

När frågan om inläsningsarvoden behandlades i kommunstyrelsen förordade den rödgröna majoriteten en avskaffning av inläsningsarvodena för att på så sätt nå en besparing på 400 000 kronor.

Alliansen menade å sin sida att det vore mer smakfullt att sänka arvodena för de som har årsarvoden, det vill säga kommunalråden och nämndordföranden. Samtliga arvoden av den typen står i förhållande till den ersättning som kommunstyrelsens ordförande uppbär. En sänkning med tio procent av dessa arvoden skulle ge samma resultat som den föreslagna indragningen av inläsningsarvoden.

Tänkte om

Men någonstans på vägen mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har Bjarne Olsson och hans kamrater tänkt om.

– Jag yrkar på att vi avslår kommunstyrelsens förslag och i stället förstärker nämndernas ekonomi med medel ur kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter, sade Bjarne Olsson.

Föredrar enighet

Han motiverade helomvändningen med att det är bättre att vara överens i frågorna än att driva igenom dem med en rösts övervikt.

Bjarne Olsson yrkade också på att en ordentlig översyn ska göras av arvodesbestämmelserna och att en sådan ska vara klar i god tid för valet 2018. Då slipper man ändra bestämmelserna under mandatperioden.

– De nya bestämmelserna skulle då kunna träda i kraft med budgeten 2019, sade Bjarne Olsson.

Den rödgröna pudeln gjorde att debatten uteblev och ett enigt kommunfullmäktige fattade beslut enligt Bjarne Olssons yrkanden.

När frågan om inläsningsarvoden behandlades i kommunstyrelsen förordade den rödgröna majoriteten en avskaffning av inläsningsarvodena för att på så sätt nå en besparing på 400 000 kronor.

Alliansen menade å sin sida att det vore mer smakfullt att sänka arvodena för de som har årsarvoden, det vill säga kommunalråden och nämndordföranden. Samtliga arvoden av den typen står i förhållande till den ersättning som kommunstyrelsens ordförande uppbär. En sänkning med tio procent av dessa arvoden skulle ge samma resultat som den föreslagna indragningen av inläsningsarvoden.

Tänkte om

Men någonstans på vägen mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har Bjarne Olsson och hans kamrater tänkt om.

– Jag yrkar på att vi avslår kommunstyrelsens förslag och i stället förstärker nämndernas ekonomi med medel ur kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter, sade Bjarne Olsson.

Föredrar enighet

Han motiverade helomvändningen med att det är bättre att vara överens i frågorna än att driva igenom dem med en rösts övervikt.

Bjarne Olsson yrkade också på att en ordentlig översyn ska göras av arvodesbestämmelserna och att en sådan ska vara klar i god tid för valet 2018. Då slipper man ändra bestämmelserna under mandatperioden.

– De nya bestämmelserna skulle då kunna träda i kraft med budgeten 2019, sade Bjarne Olsson.

Den rödgröna pudeln gjorde att debatten uteblev och ett enigt kommunfullmäktige fattade beslut enligt Bjarne Olssons yrkanden.