2015-11-23 14:34

2015-11-23 14:34

Torgen kan knytas samman

KRISTINEHAMN: Plan presenteras för allmänheten

På söndag får kristinehamnarna se planen för hur torgen kan komma att utformas. Kommunens planavdelning presenterar en plan för hur man vill att norra och södra torget ska se ut.

Torgen ska knytas samman med en gångbro och området ska omges av grönska. I alla fall om det blir som den nya planen för norra och södra torget visar. Här finns plats för lek, parkering och kanske lite boulespel.

Torgen ska knytas samman med en gångbro och området ska omges av grönska. I alla fall om det blir som den nya planen för norra och södra torget visar. Här finns plats för lek, parkering och kanske lite boulespel.