2015-11-20 13:44

2015-11-20 13:44

Ökad närvaro på landet

ÖLME: Fem servicepunkter invigdes under fredagen

Landsbygden har de senaste åren tappat mycket av sin service. Nu vill Kristinehamns kommun ändra på det. Därför har fem servicepunkter inrättats i kommunen.

Syftet med servicepunkterna är att stärka landsbygden. Servicepunkterna ska erbjuda information om kommunen. Den ska vara riktad till både kommuninvånare och turister. Landsbygdsrådgivare Mattias Dahlman berättar att servicepunkterna ska ha ett visst grundutbud, men att de sedan kan byggas på utifrån behov och önskemål.

Är det tillåtet att sprida föreningsinformation också?

– Jag ser inget hinder mot det. Så länge det finns en samhällsnytta i informationen och den är till för alla eller gynnar bygden tycker jag det är helt okej, svarar Mattias Dahlman.

Kommunalråden Louise Hamilton (MP) och Marie Oudin (M) medverkar också de vid invigningen av servicepunkten i Ölme. Den finns i Frendos mack vid Stolpen. Louise Hamilton tror att servicepunkterna kommer att bli jättebra för att stärka landsbygden. Peter Hellman, som är föreståndare på Frendo, håller med:

– Jag tror att det kommer att bli till stor nytta för dem som bor i Ölme, men också för turister som passerar.

Han berättar att ungefär 30 procent av Frendos kunder är sådana som bor i Ölme, resten är förbipasserande som stannar till.

– Det är folk här nästan hela tiden, säger Peter Hellman.

Datorhjälp

Att servicepunkten dessutom innefattar en publik dator som besökarna kan använda för att söka mer information på nätet, utföra bankärenden, boka biljetter eller vad det nu kan vara tror Peter Hellman kommer att generera fler besök:

– Äldre som inte har någon egen dator hemma får en anledning att komma hit.

Mattias Dahlman förklarar att tanken med att ha en publik dator vid servicepunkterna är att de som har mindre datorvana ska kunna få hjälp av personal på plats. I Ölme har datorn placerats inne i personalrummet. Det gör att man kan sitta lite mer avskilt.

– Sedan har vi varit noga med att det ska finnas fikamöjligheter vid servicepunkterna. De ska bli en träffpunkt i bygden, säger Mattias Dahlman.

Övriga fyra servicepunkter finns vid lanthandlarna i Björneborg, Bäckhammar, Skottlanda och Nybble.

– Det är synd att vi inte har en servicepunkt norr om stan också. Någonstans vid Nässundet skulle vara bra. Det passerar många turister där, säger Marie Oudin.

Syftet med servicepunkterna är att stärka landsbygden. Servicepunkterna ska erbjuda information om kommunen. Den ska vara riktad till både kommuninvånare och turister. Landsbygdsrådgivare Mattias Dahlman berättar att servicepunkterna ska ha ett visst grundutbud, men att de sedan kan byggas på utifrån behov och önskemål.

Är det tillåtet att sprida föreningsinformation också?

– Jag ser inget hinder mot det. Så länge det finns en samhällsnytta i informationen och den är till för alla eller gynnar bygden tycker jag det är helt okej, svarar Mattias Dahlman.

Kommunalråden Louise Hamilton (MP) och Marie Oudin (M) medverkar också de vid invigningen av servicepunkten i Ölme. Den finns i Frendos mack vid Stolpen. Louise Hamilton tror att servicepunkterna kommer att bli jättebra för att stärka landsbygden. Peter Hellman, som är föreståndare på Frendo, håller med:

– Jag tror att det kommer att bli till stor nytta för dem som bor i Ölme, men också för turister som passerar.

Han berättar att ungefär 30 procent av Frendos kunder är sådana som bor i Ölme, resten är förbipasserande som stannar till.

– Det är folk här nästan hela tiden, säger Peter Hellman.

Datorhjälp

Att servicepunkten dessutom innefattar en publik dator som besökarna kan använda för att söka mer information på nätet, utföra bankärenden, boka biljetter eller vad det nu kan vara tror Peter Hellman kommer att generera fler besök:

– Äldre som inte har någon egen dator hemma får en anledning att komma hit.

Mattias Dahlman förklarar att tanken med att ha en publik dator vid servicepunkterna är att de som har mindre datorvana ska kunna få hjälp av personal på plats. I Ölme har datorn placerats inne i personalrummet. Det gör att man kan sitta lite mer avskilt.

– Sedan har vi varit noga med att det ska finnas fikamöjligheter vid servicepunkterna. De ska bli en träffpunkt i bygden, säger Mattias Dahlman.

Övriga fyra servicepunkter finns vid lanthandlarna i Björneborg, Bäckhammar, Skottlanda och Nybble.

– Det är synd att vi inte har en servicepunkt norr om stan också. Någonstans vid Nässundet skulle vara bra. Det passerar många turister där, säger Marie Oudin.