2015-11-20 06:00

2015-11-20 06:00

Arbete på hög höjd när rådhuset får nytt tak

RENOVERING: Rådhusets tak renoveras

Nu har arbetet påbörjats med att renovera rådhusets läckande skiffertak. Cirka 9 500 plattor ska plockas bort, ses över och eventuellt bytas ut.

Undertecknad får lämna sin bekvämlighetszon och följa med upp på högre höjder till rådhusets tak. När den svindlande känslan har lagt sig går det att njuta av den fina utsikten över centrum.

Per Nilsson och Peter Tiurinen som driver Grythyttevikens skiffertak är vana att arbeta många meter över marken. Tillsammans med Tomas Böhl påbörjade de arbetet med takomläggningen på rådhuset för cirka tre veckor sedan.

Per Nilsson förklarar att taket var i mycket dåligt skick med läckage på flera ställen.

– Skifferplattorna var inte rätt lagda och det här taket har nog läckt i tio, femton år skulle jag tro, säger han.

Spikhak

Arbetet börjar med att skifferplattorna plockas bort och ses över. Därefter ska panel, takpapp och takplåt bytas ut. Plåtarbetena görs av Deje husplåt och den gamla kopparplåten ersätts av grönfärgad plåt.

Sedan läggs skifferplattorna tillbaka och spikas i hak med rostfria spikar. I varje platta huggs det ut två så kallade spikhak, eller skåror, där spiken kan fästas.

– Vi märker upp allt och slår upp linjer på taket med 13 centimeters mellanrum för att plattorna ska hamna rätt, förklarar Per Nilsson.

Spolas rent

Rådhuset tak består av cirka 250 kvadratmeter skiffer med runt 38 plattor per kvadratmeter. De plattor som är skadade byts ut och ersätts med nya.

– Normalt sett har man ett spill på cirka fem procent, men i det här fallet är det nog upp emot 15 procent som behöver bytas ut.

Takrenoveringen avslutas med att hela taket spolas rent. Om allt går enligt planerna beräknas arbetet vara klart i slutet av december. Grythyttevikens skiffertak bytte nyligen ut skiffertaket på Wahlundsgården och Per Nilsson berättar att de utför arbeten i hela landet.

– Skiffer är ett relativt dyrt material, men det håller väldigt länge. Ett skiffertak som lagts rätt kan hålla upp emot hundra år, säger Per Nilsson.

Undertecknad får lämna sin bekvämlighetszon och följa med upp på högre höjder till rådhusets tak. När den svindlande känslan har lagt sig går det att njuta av den fina utsikten över centrum.

Per Nilsson och Peter Tiurinen som driver Grythyttevikens skiffertak är vana att arbeta många meter över marken. Tillsammans med Tomas Böhl påbörjade de arbetet med takomläggningen på rådhuset för cirka tre veckor sedan.

Per Nilsson förklarar att taket var i mycket dåligt skick med läckage på flera ställen.

– Skifferplattorna var inte rätt lagda och det här taket har nog läckt i tio, femton år skulle jag tro, säger han.

Spikhak

Arbetet börjar med att skifferplattorna plockas bort och ses över. Därefter ska panel, takpapp och takplåt bytas ut. Plåtarbetena görs av Deje husplåt och den gamla kopparplåten ersätts av grönfärgad plåt.

Sedan läggs skifferplattorna tillbaka och spikas i hak med rostfria spikar. I varje platta huggs det ut två så kallade spikhak, eller skåror, där spiken kan fästas.

– Vi märker upp allt och slår upp linjer på taket med 13 centimeters mellanrum för att plattorna ska hamna rätt, förklarar Per Nilsson.

Spolas rent

Rådhuset tak består av cirka 250 kvadratmeter skiffer med runt 38 plattor per kvadratmeter. De plattor som är skadade byts ut och ersätts med nya.

– Normalt sett har man ett spill på cirka fem procent, men i det här fallet är det nog upp emot 15 procent som behöver bytas ut.

Takrenoveringen avslutas med att hela taket spolas rent. Om allt går enligt planerna beräknas arbetet vara klart i slutet av december. Grythyttevikens skiffertak bytte nyligen ut skiffertaket på Wahlundsgården och Per Nilsson berättar att de utför arbeten i hela landet.

– Skiffer är ett relativt dyrt material, men det håller väldigt länge. Ett skiffertak som lagts rätt kan hålla upp emot hundra år, säger Per Nilsson.