2015-11-19 17:43

2015-11-19 17:43

Snart dags att flytta in

UTBILDNING: Stenstalidskolan renoveras för 115 miljoner kronor

Arbetet med renovering och tillbyggnad av Stenstalidskolan pågår för fullt. Mycket har hänt sedan första spadtaget togs och innan jul går flyttlasset för de första eleverna in i de nybyggda lokalerna.

Den omfattande om- och tillbyggnaden av Stenstalidskolan startade i februari. Under den första etappen av byggarbetet kan endast en fjärdedel av skolan utnyttjas. Rektor Ola Andersson berättar att ett par klasser har undervisning på Magister Löf, alldeles i närheten av skolan.

– Fyra dagar i veckan är tre klasser på Presterudsgymnasiet och Vasallen. De bussas ut med bussen som kommer hit med elever från Ölme, förklarar han.

På Presterud har dessa elever slöjd och äter mat. Vid Vasallen har eleverna lektioner och här hålls även undervisningen i hemkunskap. Eftersom Stenstalidskolans matsal renoveras och byggs till äter eleverna sin lunch i rasthallen under byggtiden.

Över förväntan

Ola Andersson tycker att eleverna har anpassat sig mycket bra efter situationen.

– Det har gått över förväntan, ungarna är fantastiska. Jag tycker inte att det är rörigt utan snarare omväxlande, säger han.

Under första etappen av ombyggnationen byggs bland annat den del som ska bli skolans mellanstadium. Ola Andersson visar runt i de luftiga och ljusa lokalerna som har stora fönster och mycket naturligt ljusinsläpp. Här finns bland annat en ny samlingslokal med nedsänkt mittpunkt, som ska kunna utnyttjas av alla på skolan.

– Här får det plats cirka hundra personer och det kommer att bli en jättebra plats för att till exempel visa filmer, ha mindre samlingar och arbetslagsmöten.

Mycket planering

Mellanstadiedelen ska vara inflyttningsklar om cirka fem veckor. Först ut att nyttja de nya lokalerna blir högstadieeleverna, under den tid som övriga skolan renoveras. Ola Andersson förklarar att det har krävts mycket planering för att arbetet ska kunna fortlöpa utan att eleverna påverkas för mycket.

– Vi har också utnyttjat kommunens befintliga lokaler för att alla pengar vi har fått ska kunna gå till bygget och inte till baracker.

Det enda man har behövt ordna är en hemkunskapssal på Vasallen.

Flytt av elever

Till starten av höstterminen 2016 ska den nybyggda lågstadiedelen samt matsal, slöjd- och hemkunskapslokaler stå klart. Då flyttar eleverna på Magister Löf in där fram tills hela bygget är klart vid årsskiftet 2016/2017. Då kommer Hacklehemsskolan att avvecklas och eleverna flyttar in i Stenstalidskolans nybyggda delar. Även Strandskolans mellanstadieelever flyttas till Stenstalid.

– Hur det kommer att gå till är inte klart än. Jag tror att den flytten kommer att ske successivt under våren eller i samband med starten av höstterminen, säger Ola Andersson.

Tre skolgårdar

Totalt har kommunen satsat cirka 115 miljoner kronor på om- och tillbyggnaden av skolan. Den byggs ut med cirka 3 000 kvadratmeter och när allt är klart kommer Stenstalidskolan att ha 500-600 elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

– Man kan säga att det blir som tre skolor i en, eftersom låg-, mellan-, och högstadiet kommer att ha egna utrymmen med varsin skolgård utanför, säger Ola Andersson.

Han tycker att renoveringen var mycket välbehövlig. Skolan har länge haft problem med bland annat trasiga och dragiga fönster samt ofräscha toaletter. Ola Andersson är jätteglad att renoveringsarbetet nu är i gång.

– Det kommer att bli en modern skola med stora möjligheter till lärande och jag tror att eleverna kommer att trivas i de fina miljöerna, säger han.

Den omfattande om- och tillbyggnaden av Stenstalidskolan startade i februari. Under den första etappen av byggarbetet kan endast en fjärdedel av skolan utnyttjas. Rektor Ola Andersson berättar att ett par klasser har undervisning på Magister Löf, alldeles i närheten av skolan.

– Fyra dagar i veckan är tre klasser på Presterudsgymnasiet och Vasallen. De bussas ut med bussen som kommer hit med elever från Ölme, förklarar han.

På Presterud har dessa elever slöjd och äter mat. Vid Vasallen har eleverna lektioner och här hålls även undervisningen i hemkunskap. Eftersom Stenstalidskolans matsal renoveras och byggs till äter eleverna sin lunch i rasthallen under byggtiden.

Över förväntan

Ola Andersson tycker att eleverna har anpassat sig mycket bra efter situationen.

– Det har gått över förväntan, ungarna är fantastiska. Jag tycker inte att det är rörigt utan snarare omväxlande, säger han.

Under första etappen av ombyggnationen byggs bland annat den del som ska bli skolans mellanstadium. Ola Andersson visar runt i de luftiga och ljusa lokalerna som har stora fönster och mycket naturligt ljusinsläpp. Här finns bland annat en ny samlingslokal med nedsänkt mittpunkt, som ska kunna utnyttjas av alla på skolan.

– Här får det plats cirka hundra personer och det kommer att bli en jättebra plats för att till exempel visa filmer, ha mindre samlingar och arbetslagsmöten.

Mycket planering

Mellanstadiedelen ska vara inflyttningsklar om cirka fem veckor. Först ut att nyttja de nya lokalerna blir högstadieeleverna, under den tid som övriga skolan renoveras. Ola Andersson förklarar att det har krävts mycket planering för att arbetet ska kunna fortlöpa utan att eleverna påverkas för mycket.

– Vi har också utnyttjat kommunens befintliga lokaler för att alla pengar vi har fått ska kunna gå till bygget och inte till baracker.

Det enda man har behövt ordna är en hemkunskapssal på Vasallen.

Flytt av elever

Till starten av höstterminen 2016 ska den nybyggda lågstadiedelen samt matsal, slöjd- och hemkunskapslokaler stå klart. Då flyttar eleverna på Magister Löf in där fram tills hela bygget är klart vid årsskiftet 2016/2017. Då kommer Hacklehemsskolan att avvecklas och eleverna flyttar in i Stenstalidskolans nybyggda delar. Även Strandskolans mellanstadieelever flyttas till Stenstalid.

– Hur det kommer att gå till är inte klart än. Jag tror att den flytten kommer att ske successivt under våren eller i samband med starten av höstterminen, säger Ola Andersson.

Tre skolgårdar

Totalt har kommunen satsat cirka 115 miljoner kronor på om- och tillbyggnaden av skolan. Den byggs ut med cirka 3 000 kvadratmeter och när allt är klart kommer Stenstalidskolan att ha 500-600 elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

– Man kan säga att det blir som tre skolor i en, eftersom låg-, mellan-, och högstadiet kommer att ha egna utrymmen med varsin skolgård utanför, säger Ola Andersson.

Han tycker att renoveringen var mycket välbehövlig. Skolan har länge haft problem med bland annat trasiga och dragiga fönster samt ofräscha toaletter. Ola Andersson är jätteglad att renoveringsarbetet nu är i gång.

– Det kommer att bli en modern skola med stora möjligheter till lärande och jag tror att eleverna kommer att trivas i de fina miljöerna, säger han.