2015-11-19 20:29

2015-11-19 20:29

Öståsgården kvar när Broängen försvinner

OMSORG: Ingen ny upphandling

När Broängens äldreboende försvinner kommer kommunen inte längre att behöva minska utbudet med tio platser. Det innebär att personal och boende på Öståsgården i Bäckhammar kan andas ut tills vidare.

Majoriteten och alliansen är långt ifrån eniga om hur man ska gå vidare med platserna på särskilda boenden i kommunen. Alliansen ville att man skulle göra om upphandlingen för att försöka få till en helhetslösning där Stiftelsen Broängen skulle kunna vara en tänkbar aktör.

– Det är ett jättemisslyckande, vi ville att vi skulle göra om med ett helhetsperspektiv, säger Linnea Kihlström (KD), vice ordförande i socialnämnden.

Majoriteten röstade dock igenom att slopa planerna på att dra ner tio platser. Det innebär att Öståsgården får vara kvar. I stället för att ta bort tio platser så försvinner i stället 18 platser från Broängen nästa år. Men att det skulle bli en ökning av platser inom kommunen är inte aktuellt enligt Lars Nilsson (S), ordförande i socialnämnden.

– Det finns inga planer på att öppna nya platser nu. Om sju, åtta år kan det se annorlunda ut, säger Lars Nilsson.

Han menar att fokus nu ligger på att göra övergången så smidig som möjligt för de som i dag bor på Broängen.

– Prio ett är att brukarna ska märka så lite som möjligt, säger han.

Lars Nilsson anser att det är problematiskt att upphandla ett boende när kommunen själva inte äger lokalerna. Han jämför med Tapiren. Där äger kommunen fastigheten och upphandlingen om vården gäller bara verksamheten. Om man byter entreprenör behöver inte brukarna flytta.

Avtalet med stiftelsen Broängen går ut under hösten 2016.

Majoriteten och alliansen är långt ifrån eniga om hur man ska gå vidare med platserna på särskilda boenden i kommunen. Alliansen ville att man skulle göra om upphandlingen för att försöka få till en helhetslösning där Stiftelsen Broängen skulle kunna vara en tänkbar aktör.

– Det är ett jättemisslyckande, vi ville att vi skulle göra om med ett helhetsperspektiv, säger Linnea Kihlström (KD), vice ordförande i socialnämnden.

Majoriteten röstade dock igenom att slopa planerna på att dra ner tio platser. Det innebär att Öståsgården får vara kvar. I stället för att ta bort tio platser så försvinner i stället 18 platser från Broängen nästa år. Men att det skulle bli en ökning av platser inom kommunen är inte aktuellt enligt Lars Nilsson (S), ordförande i socialnämnden.

– Det finns inga planer på att öppna nya platser nu. Om sju, åtta år kan det se annorlunda ut, säger Lars Nilsson.

Han menar att fokus nu ligger på att göra övergången så smidig som möjligt för de som i dag bor på Broängen.

– Prio ett är att brukarna ska märka så lite som möjligt, säger han.

Lars Nilsson anser att det är problematiskt att upphandla ett boende när kommunen själva inte äger lokalerna. Han jämför med Tapiren. Där äger kommunen fastigheten och upphandlingen om vården gäller bara verksamheten. Om man byter entreprenör behöver inte brukarna flytta.

Avtalet med stiftelsen Broängen går ut under hösten 2016.