2015-11-13 11:47

2015-11-13 11:47

Stödet ska räcka i två år

EKONOMI: Kristinehamns kommun får 64 miljoner kronor i stöd

Regeringen meddelade i torsdags att man har för avsikt att skjuta till elva miljarder kronor extra i ändringsbudgeten för att klara av flyktingsituationen. Större delen av pengarna, 9,8 miljarder kronor, kommer att gå till kommuner och landsting.

De värmländska kommunerna och landstinget får sammanlagt 415 miljoner kronor att dela på. I faktiska pengar är det Kristinehamn som får mest i länet med 64 miljoner kronor. Utslaget per invånare är Kristinehamn fyra i länet med 2 500 kronor per person.

Vad ska kommunen göra med pengarna?

– Nu har vi satt tjänstemännen, initialt då den stabsgrupp som träffas varje vecka, på att titta på vad vi kan använda pengarna till. Även om det finns hål att stoppa dem i gäller det att det stämmer överens med de regler som finns, svarar Bjarne Olsson (S).

Upp på arbetsutskottet

Han räknar med att få en preliminär rapport vid kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen. Vad han spontant nämner som tänkbara användningsområden för pengarna är volymökningen inom barnomsorgen, något som kräver både personal och lokaler. Dessutom hoppas han att stödet också ska kunna användas för sysselsättning åt dem som kommer hit.

– Sedan ska vi komma ihåg att pengarna ska räcka i två år, säger Bjarne Olsson.

Han utesluter inte heller att en del av pengarna kan spilla över på frivilligorganisationer och föreningslivet som arbetar med de asylsökande.

Visste ni att pengarna var på gång?

– Ja, vi visste att regeringen skulle dela ut pengar till kommunerna med anledning av flyktingsituationen, men att det skulle röra sig om så här mycket pengar kom som en rejäl överraskning.

Pengarna är en sak. Utmaningen är att finna lösningar på lokalfrågor samt att rekrytera personal.

– Jag tror att det kan bli problem att hitta personal att anställa. Regeringen kanske skulle ha skickat med tio lärare också, säger Bjarne Olsson.

Han poängterar att regeringen måste se till att utbilda lärare. Det fanns signaler om att lärarbristen väntade runt hörnet redan innan flyktingsituationen uppstod.

– Vi är ju inte den enda kommunen som behöver rekrytera lärare, säger Bjarne Olsson.

Om riksdagen antar regeringens förslag kommer pengarna att finnas tillgängliga redan i december.

De värmländska kommunerna och landstinget får sammanlagt 415 miljoner kronor att dela på. I faktiska pengar är det Kristinehamn som får mest i länet med 64 miljoner kronor. Utslaget per invånare är Kristinehamn fyra i länet med 2 500 kronor per person.

Vad ska kommunen göra med pengarna?

– Nu har vi satt tjänstemännen, initialt då den stabsgrupp som träffas varje vecka, på att titta på vad vi kan använda pengarna till. Även om det finns hål att stoppa dem i gäller det att det stämmer överens med de regler som finns, svarar Bjarne Olsson (S).

Upp på arbetsutskottet

Han räknar med att få en preliminär rapport vid kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen. Vad han spontant nämner som tänkbara användningsområden för pengarna är volymökningen inom barnomsorgen, något som kräver både personal och lokaler. Dessutom hoppas han att stödet också ska kunna användas för sysselsättning åt dem som kommer hit.

– Sedan ska vi komma ihåg att pengarna ska räcka i två år, säger Bjarne Olsson.

Han utesluter inte heller att en del av pengarna kan spilla över på frivilligorganisationer och föreningslivet som arbetar med de asylsökande.

Visste ni att pengarna var på gång?

– Ja, vi visste att regeringen skulle dela ut pengar till kommunerna med anledning av flyktingsituationen, men att det skulle röra sig om så här mycket pengar kom som en rejäl överraskning.

Pengarna är en sak. Utmaningen är att finna lösningar på lokalfrågor samt att rekrytera personal.

– Jag tror att det kan bli problem att hitta personal att anställa. Regeringen kanske skulle ha skickat med tio lärare också, säger Bjarne Olsson.

Han poängterar att regeringen måste se till att utbilda lärare. Det fanns signaler om att lärarbristen väntade runt hörnet redan innan flyktingsituationen uppstod.

– Vi är ju inte den enda kommunen som behöver rekrytera lärare, säger Bjarne Olsson.

Om riksdagen antar regeringens förslag kommer pengarna att finnas tillgängliga redan i december.