2015-11-13 06:00

2015-11-24 09:13

Läs vem som fått bygglov

NYA BYGGLOV

Oktober. Här är de senaste beviljade byggloven i Kristinehamn. Namnet ange den som sökt och fått bygglov.

• Nybygge av fritidshus, Södra Dye 1:36, ANders Richardsson.

• Nybygge av enbostadshus med eldstad och carport, Katamaranen 6, Svangatan 8, Fredrik och Ivana Olsson.

• Nybygge av fritridshus och rivning av befintligt, Rönneberg 1:37, Vålösundsvägen 134, Charlotta Sahlberg Bang.

• Tillbygge av enbostadshus, Totamten, Kompanigatan 24, Per Nilsson.

• Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkong, Forellen 12, Södra ringvägen 54D, Stefan Dahlstrand.

• Ändrad användning av del av stationshus till café, Broängen 1:32, Järnvägsstationen, Peter Andersson.

• Tillbygge av fritidshus med inglasat uterum, Brattsand 1:24, Brattsandsvägen 39, mUno Söderström.

• Tillbygge av enbostadshus med inglasat uterum, Edda 1, Stenfallsgatan 2, Leif Carlsson.

• Byte av takmaterial på enbostadshus, Entitian 13, Åkervägen 47, Nilkas Hedlund.

• Tillbygge av enbostadshus, Vaktmästaren 15, Fastingsgatan 25, Jörgen Nord.

• Tillbygge av enbostadshus, inglasning av befintlig altan, Valthornet 10, Fältvägen 49, Pontus Rosén.

• Ändrad användning av del av affärshus till kontor, Mars 10, Kungsgatan 33, Acat Fastighets AB.

• Ändrad användning av del av lokal till gym, tillfällig åtgärd, Noshörningen 3, Tredje industrigatan 2, Wiréns fastighets AB.

• Tillbygge av affärshus (Ica Maxi) med skärmtak, ändring av kallutrymme till varmlager, uppsättning av skyltar Eken 2, Närkevägen 28, Fastica Mitten HB.

• Tillbygge av enbostadshus med garage/carport, Hönan 7, Kyrkovägen 27, Thomas Egéus.

• Fasadändring på enbostadshus, Regndroppen 2, Nordanvinden 13, Arne Johansson

• Fasadändring på fritidshus, byte av fönster, Svarteberg 1:24, Bonderudsvägen 43, Marcus Forsberg.

• Uppsättning av plank, Södra Dye 1:90, Stranduddsvägen 4, Gunilla Sundström.

• Flytt av båtskjul till ny placering, Kapurja 1, Vålösundsvägen 78. Lars-Åke Andersson.

• Uppsättning av reklampylon, Tapiren 1, Västerlånggatan 6, Wafab Bil AB.

• Fasadändring, carport till garage samt tillbygge av garage med inglasat uterum, Hällen 2, Vålösundsvägen 42, Ola Sandell.

• Uppsättning av skyltar, Mrs 15, Kungsgatan 29, Bankomat AB

• Tillbygge av enbostadshus med inglasat uterum, Ejdern 19, Karlsgatan 6, Peter Svensson.

• Uppställning av villavagn, Sundby 1:12, Harriette Bjurselius.

• Rivning av fritidshus, Södra Dye 1:61, Jutviksvägen 8, Anders Gustafson.

 

 

 

• Nybygge av fritidshus, Södra Dye 1:36, ANders Richardsson.

• Nybygge av enbostadshus med eldstad och carport, Katamaranen 6, Svangatan 8, Fredrik och Ivana Olsson.

• Nybygge av fritridshus och rivning av befintligt, Rönneberg 1:37, Vålösundsvägen 134, Charlotta Sahlberg Bang.

• Tillbygge av enbostadshus, Totamten, Kompanigatan 24, Per Nilsson.

• Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkong, Forellen 12, Södra ringvägen 54D, Stefan Dahlstrand.

• Ändrad användning av del av stationshus till café, Broängen 1:32, Järnvägsstationen, Peter Andersson.

• Tillbygge av fritidshus med inglasat uterum, Brattsand 1:24, Brattsandsvägen 39, mUno Söderström.

• Tillbygge av enbostadshus med inglasat uterum, Edda 1, Stenfallsgatan 2, Leif Carlsson.

• Byte av takmaterial på enbostadshus, Entitian 13, Åkervägen 47, Nilkas Hedlund.

• Tillbygge av enbostadshus, Vaktmästaren 15, Fastingsgatan 25, Jörgen Nord.

• Tillbygge av enbostadshus, inglasning av befintlig altan, Valthornet 10, Fältvägen 49, Pontus Rosén.

• Ändrad användning av del av affärshus till kontor, Mars 10, Kungsgatan 33, Acat Fastighets AB.

• Ändrad användning av del av lokal till gym, tillfällig åtgärd, Noshörningen 3, Tredje industrigatan 2, Wiréns fastighets AB.

• Tillbygge av affärshus (Ica Maxi) med skärmtak, ändring av kallutrymme till varmlager, uppsättning av skyltar Eken 2, Närkevägen 28, Fastica Mitten HB.

• Tillbygge av enbostadshus med garage/carport, Hönan 7, Kyrkovägen 27, Thomas Egéus.

• Fasadändring på enbostadshus, Regndroppen 2, Nordanvinden 13, Arne Johansson

• Fasadändring på fritidshus, byte av fönster, Svarteberg 1:24, Bonderudsvägen 43, Marcus Forsberg.

• Uppsättning av plank, Södra Dye 1:90, Stranduddsvägen 4, Gunilla Sundström.

• Flytt av båtskjul till ny placering, Kapurja 1, Vålösundsvägen 78. Lars-Åke Andersson.

• Uppsättning av reklampylon, Tapiren 1, Västerlånggatan 6, Wafab Bil AB.

• Fasadändring, carport till garage samt tillbygge av garage med inglasat uterum, Hällen 2, Vålösundsvägen 42, Ola Sandell.

• Uppsättning av skyltar, Mrs 15, Kungsgatan 29, Bankomat AB

• Tillbygge av enbostadshus med inglasat uterum, Ejdern 19, Karlsgatan 6, Peter Svensson.

• Uppställning av villavagn, Sundby 1:12, Harriette Bjurselius.

• Rivning av fritidshus, Södra Dye 1:61, Jutviksvägen 8, Anders Gustafson.