2015-11-05 15:41

2015-11-05 15:41

Satsar vidare

NÄRINGSLIV: Rolls-Royce invigde hall

Rolls-Royce invigde under torsdagen sin nya monteringsverkstad vid lokalerna på Gustavsvik.

Denna verkstad är en del i det effektiviseringsarbete som påbörjades förra året och ger Kristinehamnsverksamheten en toppmodern, effektiv montering av sina propellerprodukter.

Denna verkstad är en del i det effektiviseringsarbete som påbörjades förra året och ger Kristinehamnsverksamheten en toppmodern, effektiv montering av sina propellerprodukter.