2015-11-03 16:28

2015-11-03 16:30

Enklare att hålla koll på bygglovskostnader

KOMMUNSTYRELSEN: Förändrar taxan

Sedan några år tillämpar kommunen en modell för att ta ut en taxa för bygglov. Det är dock en krånglig variant som fått mycket kritik, men nu ska det bli ändring på den saken.

Förvaltningschef Marielle Nilsson presenterar förslaget för kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde. Hon förklarar att den modell som tillämpas i dag bygger på en rad olika beräkningsformler som innebär en del om och men. Det är svårt att i förväg veta vad ett bygglov kostar. Därför kan det upplevas både orättvist och orimligt.

– Det är ett hastverk som har fått en hel del kritik, vilket SKL själva erkänner. Därför har man gjort ett omtag och tagit fram en ny beräkningsmodell, säger Marielle Nilsson.

Enligt den tidigare modellen spelade det in hur stort man skulle bygga. Som exempel kan nämnas kommunens eget bygglov för Stenstalidsskolan. Det kostade 306 000 kronor enligt gällande modell. Med det nya räknesättet skulle det i stället ha kostat 56 000 kronor.

– Det är ju inte ytan som avgör hur komplext ett bygglov är att handlägga, kommenterar Marielle Nilsson.

Men för den som vill bygga en villa på 130 kvadratmeter blir det dyrare, 22 655 kronor jämfört med 16 901 kronor. Tillbyggnad av en villa varierar i dag från några tusenlappar upp till drygt 18 000 kronor. I det nya systemet hamnar man på 8 865 kronor. Kostnaderna bygger på en timtaxa som fastställts till 985 kronor per timme.

Då det är större byggnationer som gynnas tror Marielle Nilsson att det kan underlätta för företagsetableringar.

– Jag tror det gynnar alla om man i förväg vet vad det kostar, säger hon.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget och om kommunfullmäktige instämmer i slutet av månaden blir Kristinehamn först i länet med den nya modellen.

Förvaltningschef Marielle Nilsson presenterar förslaget för kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde. Hon förklarar att den modell som tillämpas i dag bygger på en rad olika beräkningsformler som innebär en del om och men. Det är svårt att i förväg veta vad ett bygglov kostar. Därför kan det upplevas både orättvist och orimligt.

– Det är ett hastverk som har fått en hel del kritik, vilket SKL själva erkänner. Därför har man gjort ett omtag och tagit fram en ny beräkningsmodell, säger Marielle Nilsson.

Enligt den tidigare modellen spelade det in hur stort man skulle bygga. Som exempel kan nämnas kommunens eget bygglov för Stenstalidsskolan. Det kostade 306 000 kronor enligt gällande modell. Med det nya räknesättet skulle det i stället ha kostat 56 000 kronor.

– Det är ju inte ytan som avgör hur komplext ett bygglov är att handlägga, kommenterar Marielle Nilsson.

Men för den som vill bygga en villa på 130 kvadratmeter blir det dyrare, 22 655 kronor jämfört med 16 901 kronor. Tillbyggnad av en villa varierar i dag från några tusenlappar upp till drygt 18 000 kronor. I det nya systemet hamnar man på 8 865 kronor. Kostnaderna bygger på en timtaxa som fastställts till 985 kronor per timme.

Då det är större byggnationer som gynnas tror Marielle Nilsson att det kan underlätta för företagsetableringar.

– Jag tror det gynnar alla om man i förväg vet vad det kostar, säger hon.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget och om kommunfullmäktige instämmer i slutet av månaden blir Kristinehamn först i länet med den nya modellen.