2015-11-02 06:00

2015-11-04 08:20

Elev kränktes av personal i skolan

BESLUT: Skolinspektionen kräver åtgärder

En elev har kränkts av personal i skolan. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut. Vid ett tillfälle ska eleven ha hållits fast av skolpersonal i nästan en timma.

Skolinspektionen har tagit beslut i ett ärende som rör en skolelev och två skolor i Kristinehamn. Anmälan gjordes i mars 2015 och i den preciseras en rad händelser där eleven känt sig kränkt av personalen. Det konstateras också att eleven utsatts för kränkande behandling av andra elever via internet. Kristinehamns kommun får kritik för att händelserna inte har utretts, vilket innebär att skolan inte haft förutsättningar för att vidta lämpliga åtgärder.

Höll fast eleven

Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut att händelserna har en koppling till att eleven inte har bemötts utifrån sina behov av särskilt stöd. ”Skolinspektionen vill påtala att all personal på skolan måste vara noggrann med hur den uttrycker sig och respektera elevernas integritet och självkänsla” står det i beslutet.

Vid två tillfällen ska personalen ha hållit fast eleven i 50 respektive fem minuter. Enligt skolan var personalen tvungen att ingripa, eftersom det uppstått situationer då eleven behövde lugnas. Skolinspektionen bedömer att fasthållandet initialt varit motiverat för att skydda både eleven själv och personer runt omkring. Men att det inte var motiverat att fortsätta hålla fast eleven under så lång tid, när det inte gav önskad effekt. ”Skolinspektionen bedömer att elevens värdighet kränkts vid tillfällena”, står det i beslutet.

Omplacering

Vid ett annat tillfälle skedde en händelse som ansågs vara så allvarlig att rektorn beslutade att tillfälligt omplacera eleven. Samma dag höll rektorn ett möte med föräldrarna, men då var beslutet redan fattat. Skolinspektionen anser att rektorn brustit, då händelsen inte utretts och att föräldrarna inte involverats innan beslutet togs.

I ett ytterligare beslut från Skolinspektionen, som gäller samma elev, får Kristinehamns kommun mer kritik. Under tre terminers tid har eleven haft omfattande frånvaro, som är skolrelaterad genom att eleven inte fått det stöd som denne är i behov av. Orsaken till elevens frånvaro har inte utretts av skolan. Åtgärder har satts in, men de har inte gett önskat resultat. Skolinspektionen bedömer att elevens rätt till utbildning inte har tillgodosetts och kommunen föreläggs att aktivt arbeta för att få eleven till skolan.

Vidare till BO

Senast den 26 januari 2016 ska Kristinehamns kommun ha vidtagit åtgärder för de brister som Skolinspektionen konstaterar. I dessa ingår bland annat att kommunen ska se till att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses på ett sätt som uppfyller skollagens krav.

Ärendet har även gått vidare till Barn- och elevombudet som kommer att utreda förutsättningarna för skadestånd.

Skolinspektionen har tagit beslut i ett ärende som rör en skolelev och två skolor i Kristinehamn. Anmälan gjordes i mars 2015 och i den preciseras en rad händelser där eleven känt sig kränkt av personalen. Det konstateras också att eleven utsatts för kränkande behandling av andra elever via internet. Kristinehamns kommun får kritik för att händelserna inte har utretts, vilket innebär att skolan inte haft förutsättningar för att vidta lämpliga åtgärder.

Höll fast eleven

Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut att händelserna har en koppling till att eleven inte har bemötts utifrån sina behov av särskilt stöd. ”Skolinspektionen vill påtala att all personal på skolan måste vara noggrann med hur den uttrycker sig och respektera elevernas integritet och självkänsla” står det i beslutet.

Vid två tillfällen ska personalen ha hållit fast eleven i 50 respektive fem minuter. Enligt skolan var personalen tvungen att ingripa, eftersom det uppstått situationer då eleven behövde lugnas. Skolinspektionen bedömer att fasthållandet initialt varit motiverat för att skydda både eleven själv och personer runt omkring. Men att det inte var motiverat att fortsätta hålla fast eleven under så lång tid, när det inte gav önskad effekt. ”Skolinspektionen bedömer att elevens värdighet kränkts vid tillfällena”, står det i beslutet.

Omplacering

Vid ett annat tillfälle skedde en händelse som ansågs vara så allvarlig att rektorn beslutade att tillfälligt omplacera eleven. Samma dag höll rektorn ett möte med föräldrarna, men då var beslutet redan fattat. Skolinspektionen anser att rektorn brustit, då händelsen inte utretts och att föräldrarna inte involverats innan beslutet togs.

I ett ytterligare beslut från Skolinspektionen, som gäller samma elev, får Kristinehamns kommun mer kritik. Under tre terminers tid har eleven haft omfattande frånvaro, som är skolrelaterad genom att eleven inte fått det stöd som denne är i behov av. Orsaken till elevens frånvaro har inte utretts av skolan. Åtgärder har satts in, men de har inte gett önskat resultat. Skolinspektionen bedömer att elevens rätt till utbildning inte har tillgodosetts och kommunen föreläggs att aktivt arbeta för att få eleven till skolan.

Vidare till BO

Senast den 26 januari 2016 ska Kristinehamns kommun ha vidtagit åtgärder för de brister som Skolinspektionen konstaterar. I dessa ingår bland annat att kommunen ska se till att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses på ett sätt som uppfyller skollagens krav.

Ärendet har även gått vidare till Barn- och elevombudet som kommer att utreda förutsättningarna för skadestånd.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.