2015-10-22 20:04

2015-10-22 20:04

Ingen upphandling om 18 platser

KOMMUNEN: Inga anbud har kommit in

Upphandlingen av 18 platser på särskilt boende har avbrutits. Det står klart efter socialnämndens möte på torsdagen. Orsaken är att det inte har kommit in några anbud.

Sedan tidigare har Stiftelsen Broängen meddelat att de inte kommer att vara med i upphandlingen av 18 platser för särskilt boende. Socialnämnden tog på torsdagens möte beslut om att avbryta upphandlingen.

– Vi har inte haft några intressenter, säger socialnämndens ordförande Lars Nilsson (S).

I snitt har kommunen ett överskott på 13 platser inom särskilt boende och man har sedan tidigare ett tjänstemannaförslag på att lägga ner tio platser på Öståsgården i Bäckhammar men något politiskt beslut har inte fattats. Hur situation blir är ännu osäkert. Lars Nilsson förklarar att man nu ger förvaltningen i uppdrag att se över hur man ska gå vidare.

Avtalet med Broängen går ut nästa höst.

Sedan tidigare har Stiftelsen Broängen meddelat att de inte kommer att vara med i upphandlingen av 18 platser för särskilt boende. Socialnämnden tog på torsdagens möte beslut om att avbryta upphandlingen.

– Vi har inte haft några intressenter, säger socialnämndens ordförande Lars Nilsson (S).

I snitt har kommunen ett överskott på 13 platser inom särskilt boende och man har sedan tidigare ett tjänstemannaförslag på att lägga ner tio platser på Öståsgården i Bäckhammar men något politiskt beslut har inte fattats. Hur situation blir är ännu osäkert. Lars Nilsson förklarar att man nu ger förvaltningen i uppdrag att se över hur man ska gå vidare.

Avtalet med Broängen går ut nästa höst.