2015-10-19 06:00

2015-10-19 06:00

"Metallerna är värdefulla"

AVFALL: Batteriåtervinningen uppmanar att återvinna sina batterier och elprylar

I Värmlands läns hushåll förvaras 121 ton förbrukade batterier och 578 ton uttjänta elprylar som drivs av batteri. Elektronik är den avfallssort som växer snabbast i världen.

– Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre. Metallerna är värdefulla naturresurser som behöver komma tillbaka till kretsloppet. Batterier och elprylar är bland det smartaste vi kan återvinna eftersom metallerna går att återanvända igen och igen, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen, i ett pressmeddelande.

I Värmlands län sparar invånarna i genomsnitt 5,52 kilo förbrukade batterier och använda elprylar i sitt hem. Varje år ökar siffran med dryga halv kilot.

Nya mobiltelefoner

Om alla batterier och elpylar som invånarna i Värmland sparar på i hemmet skulle återvinnas i stället skulle mängden koppar räcka till för att tillverka 4,2 miljoner nya mobiltelefoner.

– Vissa mineraler som bryts för batteriproduktion, till exempel kobolt, håller redan på att ta slut. Om vi ska kunna möta framtidens behov av ny elektronik, måste vi göra elektriska rens hemma och lämna det som vi förvarar i hemmen till återvinning, säger Micaela Westerberg.

– Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre. Metallerna är värdefulla naturresurser som behöver komma tillbaka till kretsloppet. Batterier och elprylar är bland det smartaste vi kan återvinna eftersom metallerna går att återanvända igen och igen, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen, i ett pressmeddelande.

I Värmlands län sparar invånarna i genomsnitt 5,52 kilo förbrukade batterier och använda elprylar i sitt hem. Varje år ökar siffran med dryga halv kilot.

Nya mobiltelefoner

Om alla batterier och elpylar som invånarna i Värmland sparar på i hemmet skulle återvinnas i stället skulle mängden koppar räcka till för att tillverka 4,2 miljoner nya mobiltelefoner.

– Vissa mineraler som bryts för batteriproduktion, till exempel kobolt, håller redan på att ta slut. Om vi ska kunna möta framtidens behov av ny elektronik, måste vi göra elektriska rens hemma och lämna det som vi förvarar i hemmen till återvinning, säger Micaela Westerberg.