2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Social kossa lockade landshövdingen

RUDSKOGA: Bygden där alla jobbar för alla

Får man besök av landshövdingen vill man använda tiden väl och så blev det också när landshövding Kenneth Johansson under onsdagen besökte Rudskoga, länets yttersta utpost i sydost.

Det blev mjukstart med förmiddagskaffe och en kort pratstund med några representanter för företagare och föreningsliv. Under kaffet presenterades Rudskogabygden genom ett bildspel där man samlat en del av det som är kännetecknande. Det berättades om entreprenörskap i många olika former, till exempel att omsättningen hos 27 av bygdens företag ligger på en skala från en miljon uppemot 50 miljoner och att den största verksamheten omsätter över 50 miljoner.

Vidare att här når man all vardagsservice inom tio minuter, att fiberutbyggnad pågår i ideell regi, att det finns ett aktivt föreningsliv, sommararrangemang som är ansiktet utåt och inte minst betydelsen av gott samarbete och sammanhållning. Där finner man grunden för allt ideellt arbete man gör för bygdens framtid. En landsbygd måste vara beredd att kavla upp ärmarna och jobba för det man har och det man vill utveckla.

En oktoberdag vid Skagern kan inte vara mer vykortsvacker än under den efterföljande rundturen. Vindstilla med sjön och himlen i blåaste blått, sprakande höstfärger, ännu gröna vallar men också ett stänk av höstens stillhet efter avslutat jordbruksår.

Den guidade rundturen gjorde sen några nedslag hos företagare innan det var dags att avsluta med lunch på Träffpunkten i Skottlanda. Där anslöt ytterligare några personer och det blev tillfälle till en givande diskussion. Landshövdingen uttryckte då med skärpa vikten av att ta tillvara bygdernas resurser innan det är för sent.

Utarmningen av jordbruk och samhällsservice får inte gå för långt, då blir skutan alltför tung att vända. Men trots många negativa krafter i samhällsutvecklingen, enades man om en positiv syn på landsbygdens framtid och möjligheter.

Det blev mjukstart med förmiddagskaffe och en kort pratstund med några representanter för företagare och föreningsliv. Under kaffet presenterades Rudskogabygden genom ett bildspel där man samlat en del av det som är kännetecknande. Det berättades om entreprenörskap i många olika former, till exempel att omsättningen hos 27 av bygdens företag ligger på en skala från en miljon uppemot 50 miljoner och att den största verksamheten omsätter över 50 miljoner.

Vidare att här når man all vardagsservice inom tio minuter, att fiberutbyggnad pågår i ideell regi, att det finns ett aktivt föreningsliv, sommararrangemang som är ansiktet utåt och inte minst betydelsen av gott samarbete och sammanhållning. Där finner man grunden för allt ideellt arbete man gör för bygdens framtid. En landsbygd måste vara beredd att kavla upp ärmarna och jobba för det man har och det man vill utveckla.

En oktoberdag vid Skagern kan inte vara mer vykortsvacker än under den efterföljande rundturen. Vindstilla med sjön och himlen i blåaste blått, sprakande höstfärger, ännu gröna vallar men också ett stänk av höstens stillhet efter avslutat jordbruksår.

Den guidade rundturen gjorde sen några nedslag hos företagare innan det var dags att avsluta med lunch på Träffpunkten i Skottlanda. Där anslöt ytterligare några personer och det blev tillfälle till en givande diskussion. Landshövdingen uttryckte då med skärpa vikten av att ta tillvara bygdernas resurser innan det är för sent.

Utarmningen av jordbruk och samhällsservice får inte gå för långt, då blir skutan alltför tung att vända. Men trots många negativa krafter i samhällsutvecklingen, enades man om en positiv syn på landsbygdens framtid och möjligheter.