2015-10-15 13:19

2015-10-15 13:19

Vilka förväntningar har du på stämman?

HALLÅ DÄR...

...Marie Oudin, ett av ombuden på helgens partistämma för Moderaterna.

– Det är jättekul med politisk utveckling. Vi har drygt 300 motioner och flera intressanta utskott. Det är precis vad ett parti i utveckling behöver.

Vad ser du mest fram emot med stämman?

– Att jag får träffa alla partikollegor och prata ännu mer politik samt alla debatter.

Vad tror du kommer att bli den största frågan de här dagarna?

– Jag tror att bostadsfrågan och arbetsmarknadsfrågorna blir de frågor där det kommer att bli mest debatt.

Decemberöverenskommelsen har fallit och Ebba Busch Thor vill se en samlad alliansbudget nästa höst. Hur ställer sig Moderaterna till det?

– Ebba Busch Thor är fri att säga vad hon vill, men nu ska vi diskutera politisk utveckling. Vad som händer med nästa budget är upp till våra riksdagsmän att hantera.

Ni kommer att arbeta i olika utskott under stämman, i vilket har du hamnat?

– Jag sitter i utskottet som behandlar försvar, säkerhet och omvärld.

– Det är jättekul med politisk utveckling. Vi har drygt 300 motioner och flera intressanta utskott. Det är precis vad ett parti i utveckling behöver.

Vad ser du mest fram emot med stämman?

– Att jag får träffa alla partikollegor och prata ännu mer politik samt alla debatter.

Vad tror du kommer att bli den största frågan de här dagarna?

– Jag tror att bostadsfrågan och arbetsmarknadsfrågorna blir de frågor där det kommer att bli mest debatt.

Decemberöverenskommelsen har fallit och Ebba Busch Thor vill se en samlad alliansbudget nästa höst. Hur ställer sig Moderaterna till det?

– Ebba Busch Thor är fri att säga vad hon vill, men nu ska vi diskutera politisk utveckling. Vad som händer med nästa budget är upp till våra riksdagsmän att hantera.

Ni kommer att arbeta i olika utskott under stämman, i vilket har du hamnat?

– Jag sitter i utskottet som behandlar försvar, säkerhet och omvärld.