2015-10-12 06:00

2015-10-12 06:00

"Ingen hajar till för att någon har testat"

UNGDOMAR OCH NARKOTIKA: Lätt att få tag på för den som vill

Att det förekommer narkotika bland Kristinehamns ungdomar råder det ingen tvekan om. Men attityden till droger skiljer sig mycket bland unga och det har stor betydelse vilka kompisgäng man umgås med. De allra flesta har aldrig testat.

Emma Pollack, Adam Eriksson, Nora Björefalk och Marko Vujic som går på Brogårdsgymnasiet berättar att attityderna till narkotika skiljer sig ganska mycket mellan olika ungdomar. Att en del aldrig skulle komma på tanken att testa någon form av narkotika, medan andra har uppfattningen att det inte är så farligt att röka marijuana någon gång ibland.

– Det beror nog på vilka kompisar man umgås med, tror Emma.

Om vännerna har inställningen att det är okej är nog risken större att man dras med av grupptrycket, menar ungdomarna. De är helt övertygade om att det förekommer droger på många fester.

– Ingen hajar till för att någon har testat.

De flesta unga känner också till någon eller några som har provat.

Lättillgängligt

Att få tag på narkotika är inte speciellt svårt, tror ungdomarna. Det finns alltid någon som känner någon med ”rätt kontakter”. Kristinehamns centrala läge mellan de tre storstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg tror de också bidrar till att det förekommer mycket droger här. Även internet har gjort drogerna mer lättillgängliga. Ungdomarna har till exempel hört talas om att det har beställts droger via skolans datorer.

Nora tycker också att vissa artister, filmer och tv-serier har bidragit till en mer liberal syn på narkotika.

– Många artister sjunger till exempel om droger och avdramatiserar dem. Det blir så fel, säger hon.

”Inte förstora upp”

Hur man ser på narkotika skiljer sig också mycket mellan olika kulturer. Vissa ungdomar tar fasta på att cannabis är legaliserat i bland annat några av USA:s delstater.

– Därför tycker en del att det är okej och att det inte är farligare än alkohol.

Ungdomarna är dock överens om att de allra flesta håller sig undan från alla former av droger, även de som uppfattas som ”lättare”. Samt att drogerna inte förekommer i lika stor uträckning som många vuxna kanske tror.

– De flesta har aldrig tagit droger. Det är viktigt att inte förstora upp det. Men det är klart att det är ett problem, oavsett om det är tre eller 30 på skolan som har testat, säger Emma.

Våga prata om det

Eleverna anser att det borde pratas mer om narkotika i skolan.

– Jag tycker att det har varit alldeles för dåligt med information i skolan. Ju mer kunskap man får desto bättre tror jag, säger Adam.

– Det är viktigt att försöka utbilda ungdomar och tala om vad narkotikan gör med kroppen och varför det är farligt. Vi kommer aldrig att få ett stopp på drogerna, för folk kommer alltid att vilja testa gränser. Men informationen är ändå viktig, fortsätter Marco.

Ungdomarna tycker att skolan är en bra arena för att diskutera den här typen av frågor. Att man måste våga prata mer om narkotika och till exempel bjuda in personer som själva har haft missbruksproblem.

– Det ger nog mer effekt om man får lyssna på verkliga historier, säger Nora.

Emma Pollack, Adam Eriksson, Nora Björefalk och Marko Vujic som går på Brogårdsgymnasiet berättar att attityderna till narkotika skiljer sig ganska mycket mellan olika ungdomar. Att en del aldrig skulle komma på tanken att testa någon form av narkotika, medan andra har uppfattningen att det inte är så farligt att röka marijuana någon gång ibland.

– Det beror nog på vilka kompisar man umgås med, tror Emma.

Om vännerna har inställningen att det är okej är nog risken större att man dras med av grupptrycket, menar ungdomarna. De är helt övertygade om att det förekommer droger på många fester.

– Ingen hajar till för att någon har testat.

De flesta unga känner också till någon eller några som har provat.

Lättillgängligt

Att få tag på narkotika är inte speciellt svårt, tror ungdomarna. Det finns alltid någon som känner någon med ”rätt kontakter”. Kristinehamns centrala läge mellan de tre storstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg tror de också bidrar till att det förekommer mycket droger här. Även internet har gjort drogerna mer lättillgängliga. Ungdomarna har till exempel hört talas om att det har beställts droger via skolans datorer.

Nora tycker också att vissa artister, filmer och tv-serier har bidragit till en mer liberal syn på narkotika.

– Många artister sjunger till exempel om droger och avdramatiserar dem. Det blir så fel, säger hon.

”Inte förstora upp”

Hur man ser på narkotika skiljer sig också mycket mellan olika kulturer. Vissa ungdomar tar fasta på att cannabis är legaliserat i bland annat några av USA:s delstater.

– Därför tycker en del att det är okej och att det inte är farligare än alkohol.

Ungdomarna är dock överens om att de allra flesta håller sig undan från alla former av droger, även de som uppfattas som ”lättare”. Samt att drogerna inte förekommer i lika stor uträckning som många vuxna kanske tror.

– De flesta har aldrig tagit droger. Det är viktigt att inte förstora upp det. Men det är klart att det är ett problem, oavsett om det är tre eller 30 på skolan som har testat, säger Emma.

Våga prata om det

Eleverna anser att det borde pratas mer om narkotika i skolan.

– Jag tycker att det har varit alldeles för dåligt med information i skolan. Ju mer kunskap man får desto bättre tror jag, säger Adam.

– Det är viktigt att försöka utbilda ungdomar och tala om vad narkotikan gör med kroppen och varför det är farligt. Vi kommer aldrig att få ett stopp på drogerna, för folk kommer alltid att vilja testa gränser. Men informationen är ändå viktig, fortsätter Marco.

Ungdomarna tycker att skolan är en bra arena för att diskutera den här typen av frågor. Att man måste våga prata mer om narkotika och till exempel bjuda in personer som själva har haft missbruksproblem.

– Det ger nog mer effekt om man får lyssna på verkliga historier, säger Nora.