2015-10-09 06:00

2015-10-09 06:00

Hörselskadade dag

KONFERENSCENTER

Marknaden för tillbehör i ”hörselbranschen” bara växer.

Många bra produkter saknas i Hörselvårdens sortiment. I och med det är det svårt för landstingets personal att ge praktiska råd. För att möta efterfrågan på dessa goda råd satsar Hörselskadades förening i år på en minimässa på lördagen den 17 oktober i Kristinehamns konferenscenter Västerlånggatan 21. Några företag kommer då att visa produkter, som kan vara komplement till hörapparater och mobiltelefoner för oss, som hör dåligt. I huvudsak handlar det om sådant, som inte finns i Landstingets och Hörselvårdens sortiment. Föreningen bidrar samtidigt med praktiska råd såväl i form av trycksaker som muntligt. Batteriförsäljning. Alla medlemmar liksom övriga intresserade är välkomna!

 

Många bra produkter saknas i Hörselvårdens sortiment. I och med det är det svårt för landstingets personal att ge praktiska råd. För att möta efterfrågan på dessa goda råd satsar Hörselskadades förening i år på en minimässa på lördagen den 17 oktober i Kristinehamns konferenscenter Västerlånggatan 21. Några företag kommer då att visa produkter, som kan vara komplement till hörapparater och mobiltelefoner för oss, som hör dåligt. I huvudsak handlar det om sådant, som inte finns i Landstingets och Hörselvårdens sortiment. Föreningen bidrar samtidigt med praktiska råd såväl i form av trycksaker som muntligt. Batteriförsäljning. Alla medlemmar liksom övriga intresserade är välkomna!