2015-10-08 16:37

2015-10-08 16:37

Skolnämnden vill utreda avtal om skolskjutsar

SKOLNÄMNDEN: Fördyring med 4,5 miljoner kronor per år

En enig skolnämnd vill utreda om det går att bryta det tioåriga skolskjutsavtalet med Värmlandstrafik i förtid. För Kristinehamns del innebär avtalet en fördyring på 45 miljoner kronor på tio år, enligt nämnden.

Det var under tisdagens skolnämndssammanträde som vice ordförande Jane Larsson (C) tog upp ett extraärende, gällande skolskjutsavtalet. Nämnden var överens om att Värmlandstrafiks skolskjutsavtal bör utredas. Nämndledamoten Stellan Jansson (M), som varit drivande i frågan, menar att Värmlandstrafik har ställt höga krav på sina bussar som många gånger är onödiga i skoltrafiken.

– De vill förnya sin busspark och det har inneburit en avsevärd merkostnad. Det innebär att det delvis blir skoltrafiken som får betala kostnaderna för de här nya eleganta bussarna, säger han.

45 miljoner

Enligt de siffror som Stellan Jansson och skolnämnden har tagit del av innebär det nya skolskjutsavtalet en höjd kostnad på 4,5 miljoner kronor per år. Nämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att titta på vilka möjligheter som finns att bryta det här avtalet i förtid. Samt ta reda på när det i så fall skulle kunna ske och om det finns någon klausul som innebär att kommunen får skadestånd om avtalet bryts.

– Om vi slår ut de här 4,5 miljoner kronorna på det tioårsavtal som Värmlandstrafik har tecknat med Nobina så handlar det om 45 miljoner kronor. Om det finns ett skadeståndskrav måste vi ställa det mot den totala merkostnaden, säger Stellan Jansson.

Lokal upphandling

Om avtalet bryts kan det bli fråga om en lokal upphandling.

– Vi är övertygade om att det skulle bli både bättre och billigare att teckna lokala avtal. Vi har många entreprenörer som vi skulle kunna göra avtal med, vilket skulle skapa fler jobb.

Avtalet skrevs på för ungefär ett år sedan. Varför har ingen reagerat tidigare?

– Skolnämnden har aldrig varit inblandad i den här upphandlingen överhuvudtaget. Det gör mig lite bedrövad att vi inte har fått vara med och ha synpunkter på hur det här skulle gå till, svarar Stellan Jansson.

Han berättar att man även kan tänka sig ett samarbete inom östra Värmland.

– Vi tänker att vi ska försöka göra gemensam sak i den här frågan, säger Stellan Jansson.

Det var under tisdagens skolnämndssammanträde som vice ordförande Jane Larsson (C) tog upp ett extraärende, gällande skolskjutsavtalet. Nämnden var överens om att Värmlandstrafiks skolskjutsavtal bör utredas. Nämndledamoten Stellan Jansson (M), som varit drivande i frågan, menar att Värmlandstrafik har ställt höga krav på sina bussar som många gånger är onödiga i skoltrafiken.

– De vill förnya sin busspark och det har inneburit en avsevärd merkostnad. Det innebär att det delvis blir skoltrafiken som får betala kostnaderna för de här nya eleganta bussarna, säger han.

45 miljoner

Enligt de siffror som Stellan Jansson och skolnämnden har tagit del av innebär det nya skolskjutsavtalet en höjd kostnad på 4,5 miljoner kronor per år. Nämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att titta på vilka möjligheter som finns att bryta det här avtalet i förtid. Samt ta reda på när det i så fall skulle kunna ske och om det finns någon klausul som innebär att kommunen får skadestånd om avtalet bryts.

– Om vi slår ut de här 4,5 miljoner kronorna på det tioårsavtal som Värmlandstrafik har tecknat med Nobina så handlar det om 45 miljoner kronor. Om det finns ett skadeståndskrav måste vi ställa det mot den totala merkostnaden, säger Stellan Jansson.

Lokal upphandling

Om avtalet bryts kan det bli fråga om en lokal upphandling.

– Vi är övertygade om att det skulle bli både bättre och billigare att teckna lokala avtal. Vi har många entreprenörer som vi skulle kunna göra avtal med, vilket skulle skapa fler jobb.

Avtalet skrevs på för ungefär ett år sedan. Varför har ingen reagerat tidigare?

– Skolnämnden har aldrig varit inblandad i den här upphandlingen överhuvudtaget. Det gör mig lite bedrövad att vi inte har fått vara med och ha synpunkter på hur det här skulle gå till, svarar Stellan Jansson.

Han berättar att man även kan tänka sig ett samarbete inom östra Värmland.

– Vi tänker att vi ska försöka göra gemensam sak i den här frågan, säger Stellan Jansson.