2015-10-08 13:47

2015-10-08 13:47

Överklagan får avslag

MILJÖ

En privatperson har klagat på en bergtäkt utanför Kristinehamn.

Länsstyrelsen har avskrivit ärendet med motiveringen av mätningar visat att företaget inte överskridit de tillstånd som finns. Privatpersonen har därefter överklagat till mark- och miljödomstolen som dock också avslagit. De menar att verksamheten bedrivs inom ett tillstånd som vunnit laga kraft och att man inte kan införa strängare regler under löpande tillståndstid.

Länsstyrelsen har avskrivit ärendet med motiveringen av mätningar visat att företaget inte överskridit de tillstånd som finns. Privatpersonen har därefter överklagat till mark- och miljödomstolen som dock också avslagit. De menar att verksamheten bedrivs inom ett tillstånd som vunnit laga kraft och att man inte kan införa strängare regler under löpande tillståndstid.