2015-10-08 10:49

2015-10-08 10:49

Färre än hälften läser på högskola

UTBILDNING: 42 procent av ungdomarna studerar efter gymnasiet

Förra året hade 42 procent av Kristinehamns 24-åringar påbörjat högskolestudier. Det är en större andel kvinnor som läser vidare efter gymnasiet.

Närmare 44 procent av Sveriges 24-åringar (födda 1990) hade påbörjat högskolestudier under förra året. Motsvarande siffra för Kristinehamn är något lägre med 42 procent. Det visar en kartläggning som gjorts av Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Enligt kartläggningen är det stor spridning mellan de olika kommunerna i Värmland. Kristinehamn har en större andel unga som börjat på högskola eller universitet i jämförelse med genomsnittet i Värmland som är 40 procent.

Tredje plats

Hammarö är den kommun i Värmland där störst andel ungdomar läst vidare på högskola följt av Karlstad med 56 respektive 47 procent. Kristinehamn hamnar på tredje plats och i botten ligger Eda med 22 procent av ungdomarna som läst vidare.

– Det är problematiskt att vi återigen kan konstatera stora regionala skillnader i fråga om andelen unga som väljer att studera på högskolan. Det behövs incitament för att göra det attraktivt att studera även utanför storstadsregionerna, säger universitetskansler Harriet Wallberg, i ett pressmeddelande.

Stora skillnader

Skillnaderna mellan kvinnor och män är mycket stor i hela landet. Bland 24-åringarna i Kristinehamn är det 51 procent av kvinnorna som läst vidare efter gymnasiet, men endast 34 procent av männen.

– Redan vid 19 års ålder ser vi att fler kvinnor än män väljer högskolestudier. Den skillnaden blir sedan bara större. Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter att dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.

Flest i Stockholm

De kommuner i landet där flest ungdomar söker sig vidare till högskolan är Danderyd och Lidingö i Stockholms län, med 79 respektive 73 procent av 24-åringarna i högre studier. I botten ligger Skinnskatteberg i Västmanland och Sorsele i Västerbotten, med en andel på 16 respektive 19 procent.

Närmare 44 procent av Sveriges 24-åringar (födda 1990) hade påbörjat högskolestudier under förra året. Motsvarande siffra för Kristinehamn är något lägre med 42 procent. Det visar en kartläggning som gjorts av Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Enligt kartläggningen är det stor spridning mellan de olika kommunerna i Värmland. Kristinehamn har en större andel unga som börjat på högskola eller universitet i jämförelse med genomsnittet i Värmland som är 40 procent.

Tredje plats

Hammarö är den kommun i Värmland där störst andel ungdomar läst vidare på högskola följt av Karlstad med 56 respektive 47 procent. Kristinehamn hamnar på tredje plats och i botten ligger Eda med 22 procent av ungdomarna som läst vidare.

– Det är problematiskt att vi återigen kan konstatera stora regionala skillnader i fråga om andelen unga som väljer att studera på högskolan. Det behövs incitament för att göra det attraktivt att studera även utanför storstadsregionerna, säger universitetskansler Harriet Wallberg, i ett pressmeddelande.

Stora skillnader

Skillnaderna mellan kvinnor och män är mycket stor i hela landet. Bland 24-åringarna i Kristinehamn är det 51 procent av kvinnorna som läst vidare efter gymnasiet, men endast 34 procent av männen.

– Redan vid 19 års ålder ser vi att fler kvinnor än män väljer högskolestudier. Den skillnaden blir sedan bara större. Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter att dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.

Flest i Stockholm

De kommuner i landet där flest ungdomar söker sig vidare till högskolan är Danderyd och Lidingö i Stockholms län, med 79 respektive 73 procent av 24-åringarna i högre studier. I botten ligger Skinnskatteberg i Västmanland och Sorsele i Västerbotten, med en andel på 16 respektive 19 procent.

Värmland

Andelen 24-åringar som förra året hade påbörjat högskolestudier:

Arvika 38,4%

Eda 22,1%

Filipstad 30,2 %

Forshaga 35,1 %

Grums 28,0 %

Hagfors 39,5 %

Hammarö 55,6 %

Karlstad 46,9 %

Kil 36,2 %

Kristinehamn 41,9 %

Munkfors 30,0* %

Storfors 32,8* %

Sunne 37,3 %

Säffle 35,5 %

Torsby 36,0 %

Årjäng 29,6 %

Hela länet 39,8 %

Riket totalt 43,7 %

Källa: Universitetskanslerämbetet