2015-10-07 06:00

2015-10-07 12:58

Samma gaseller som förra året

NÄRINGSLIV

När tidningen Dagens Industri listar årets Gasellföretag ser det likadant ut i Kristinehamn i år som förra året.

Årets lokale vinnare blev återigen Kristinehamnslacken som drivs av Andreas Pettersson.

Även på länsnivå var det samma vinnare och också där finns en kristinehamnare med på ett hörn. Det är Hammaröföretaget Klimat och vvs-teknik i Värmland som drivs av Anders Torehammar.

Enligt Dagens Industri är det bara en halv procent av landets företag som uppfyller kraven för att bli klassat som gasellföretag. För att vara aktuell krävs bland annat en omsättning på minst tio miljoner kronor, minst tio anställda och ökad omsättning under de tre senaste åren.

Gasellerna beskrivs som näringslivets dynamiska mellanskikt.

Årets lokale vinnare blev återigen Kristinehamnslacken som drivs av Andreas Pettersson.

Även på länsnivå var det samma vinnare och också där finns en kristinehamnare med på ett hörn. Det är Hammaröföretaget Klimat och vvs-teknik i Värmland som drivs av Anders Torehammar.

Enligt Dagens Industri är det bara en halv procent av landets företag som uppfyller kraven för att bli klassat som gasellföretag. För att vara aktuell krävs bland annat en omsättning på minst tio miljoner kronor, minst tio anställda och ökad omsättning under de tre senaste åren.

Gasellerna beskrivs som näringslivets dynamiska mellanskikt.