2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Gammal trafikplan

TRAFIK: Centrum ska bli mer attraktivt

På torsdag kväll ska tjänstemän, fastighetsägare, politiker och allmänhet få chansen att lära sig mer om hur centrum kan utvecklas. Då är det en kunskapskväll med föredrag och möjlighet att ställa frågor.

– Det är en kunskapskväll inom ramen för centrumutveckling. Det är trafik- och parkeringsfrågor som återkommer. Många handlare och invånare vill ha mycket och gratis parkering, säger kommunens planeringschef Kalle Alexandersson.

Han förklarar att trafikplanen i Kristinehamn är väldigt gammal och att det kan vara läge att se på trafik- och parkeringssituationen med nya ögon.

Det kommer två experter på området och prata.

Förutom tjänstemän, politiker och handlare förklarar Kalle Alexandersson att även allmänheten är välkommen.

– Vi har haft ett ganska omodernt sätt att se på trafik här.

Kristinehamn tog på 1960-talet höjd för befolkningsprognoserna och att bilen skulle komma.

– I planen som man tog fram skulle man ha 3 000 p-platser i centrum. Centrala Stockholm hade 6 000 vid samma tid, säger Kalle Alexandersson.

– Det är en kunskapskväll inom ramen för centrumutveckling. Det är trafik- och parkeringsfrågor som återkommer. Många handlare och invånare vill ha mycket och gratis parkering, säger kommunens planeringschef Kalle Alexandersson.

Han förklarar att trafikplanen i Kristinehamn är väldigt gammal och att det kan vara läge att se på trafik- och parkeringssituationen med nya ögon.

Det kommer två experter på området och prata.

Förutom tjänstemän, politiker och handlare förklarar Kalle Alexandersson att även allmänheten är välkommen.

– Vi har haft ett ganska omodernt sätt att se på trafik här.

Kristinehamn tog på 1960-talet höjd för befolkningsprognoserna och att bilen skulle komma.

– I planen som man tog fram skulle man ha 3 000 p-platser i centrum. Centrala Stockholm hade 6 000 vid samma tid, säger Kalle Alexandersson.