2015-10-05 06:00

2015-10-05 06:00

Vargarna är fredade

ÖLME: Ingen jakt i reviren i Kungsskogen och Visman

Det kommer inte att bli någon licensjakt på vargarna i vare sig reviret i Kungsskogen eller i Visman. Orsaken till det är att de revirmarkerande paren som finns där har DNA som man anser är viktigt för vargstammen.

Under torsdagskvällen var det en informationskväll för Ölmans älgskötselområde. Medverkade gjorde Daniel Bäckström (C), riksdagsman från Säffle. Han inledde med att berätta om hur vargfrågan tas upp i riksdagen. Han menar att fördelningen av varg i Sverige är oproportionell.

– Värmland är oerhört för mycket drabbat av varg, säger han.

Daniel Bäckström hävdar att de flest politiker på Värmlandsbänken i riksdagen anser att det finns för mycket varg i länet även om de har delade åsikter om hur många det ska få finnas.

Fredrik Wilde är vilthandläggare på länsstyrelsen. Han inleder med att skämtsamt kalla sig själv för paragrafryttare. Han förklarar att de följer de föreskrifter som finns.

– Annars är vi ute och cyklar, konstaterar han.

Deltagarna i mötet får veta hur det går till att spåra de stora rovdjuren och hur man kan delta själv genom att rapportera in iakttagelser. De rovdjur som inventeras är varg, lodjur, järv, björn och kungsörn. Länsstyrelsen kartlägger antal och utbredning.

– Vi hittar de allra flesta, säger Fredrik Wilde.

Förebygger

Förutom det arbetar länsstyrelsen med att informera och arbeta förebyggande mot rovdjursangrepp mot tamboskap. Till exempel beviljar man bidrag för vargstängsel. Det är även länsstyrelsen som besiktigar angripna tamdjur.

Det nya sättet att rapportera har blivit enklare. Har man en smart mobiltelefon kan man skicka in bilder och koordinater direkt från skogen.

I spårningsarbetet tar länsstyrelsens spårare prover som DNA-analyseras.

– Vi får reda på art, individ, kön och för varg även vilket födelserevir de har, säger Fredrik Wilde.

Får kunskap

Genom DNA-provet får länsstyrelsen veta om det är en skandinavisk varg eller en av de finsk-ryska vargar som gått över gränsen. Resultatet blir en revirkarta som ligger till grund för när de ska planera licensjakt.

Maria Falkevik är rovdjursansvarig på länsstyrelsen. Hon förklarar att det i år skett relativt få rovdjursangrepp. Hon får en fråga om det finns några hybrider, alltså korsningar mellan varg och hund.

– Det finns inga dokumenterade hybrider. Det finns en stamtavla på den nordiska vargstammen som saknar motstycke, säger hon.

Under torsdagskvällen var det en informationskväll för Ölmans älgskötselområde. Medverkade gjorde Daniel Bäckström (C), riksdagsman från Säffle. Han inledde med att berätta om hur vargfrågan tas upp i riksdagen. Han menar att fördelningen av varg i Sverige är oproportionell.

– Värmland är oerhört för mycket drabbat av varg, säger han.

Daniel Bäckström hävdar att de flest politiker på Värmlandsbänken i riksdagen anser att det finns för mycket varg i länet även om de har delade åsikter om hur många det ska få finnas.

Fredrik Wilde är vilthandläggare på länsstyrelsen. Han inleder med att skämtsamt kalla sig själv för paragrafryttare. Han förklarar att de följer de föreskrifter som finns.

– Annars är vi ute och cyklar, konstaterar han.

Deltagarna i mötet får veta hur det går till att spåra de stora rovdjuren och hur man kan delta själv genom att rapportera in iakttagelser. De rovdjur som inventeras är varg, lodjur, järv, björn och kungsörn. Länsstyrelsen kartlägger antal och utbredning.

– Vi hittar de allra flesta, säger Fredrik Wilde.

Förebygger

Förutom det arbetar länsstyrelsen med att informera och arbeta förebyggande mot rovdjursangrepp mot tamboskap. Till exempel beviljar man bidrag för vargstängsel. Det är även länsstyrelsen som besiktigar angripna tamdjur.

Det nya sättet att rapportera har blivit enklare. Har man en smart mobiltelefon kan man skicka in bilder och koordinater direkt från skogen.

I spårningsarbetet tar länsstyrelsens spårare prover som DNA-analyseras.

– Vi får reda på art, individ, kön och för varg även vilket födelserevir de har, säger Fredrik Wilde.

Får kunskap

Genom DNA-provet får länsstyrelsen veta om det är en skandinavisk varg eller en av de finsk-ryska vargar som gått över gränsen. Resultatet blir en revirkarta som ligger till grund för när de ska planera licensjakt.

Maria Falkevik är rovdjursansvarig på länsstyrelsen. Hon förklarar att det i år skett relativt få rovdjursangrepp. Hon får en fråga om det finns några hybrider, alltså korsningar mellan varg och hund.

– Det finns inga dokumenterade hybrider. Det finns en stamtavla på den nordiska vargstammen som saknar motstycke, säger hon.