2015-10-05 16:08

2015-10-05 16:08

Grannarna överklagar Finnfoams etablering

NÄRINGSLIV: Vill inte ha skumplastfabrik i närheten

Två boende vid Hedehult har överklagat miljödelegationens beslut om att ge miljötillstånd till Finnfoam. Enligt dem kommer fabriken att försämra levnadsvillkoren för grannarna i området.

Sammanfattningsvis yrkar de klagande på att miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras så att bolaget får villkor för rening av utsläpp av pentan och etanol till luft samt att bolaget åläggs i prövotidsvillkor att redovisa bästa tillgängliga teknik för att rena utsläpp till luft. Vidare yrkas på att trafikbullret till och från området regleras i dom, bland annat genom att under en tid mäta bullret så att domstolen kan föreskriva tillräckliga försiktighetsmått.

De närboende vill också att lokaliseringsfrågan tas upp på nytt och att miljöprövningsdelegationens verkställighetsförordnande upphävs tills dess frågan har utretts ordentligt. Enligt överklagandet vill man att Finnfoam i detalj ska redovisa varför man finner Hinkebo vara den mest lämpliga lokaliseringen i jämförelse med Gustavsvik där man redan i dag bedriver industriverksamhet.

– Den nu valda lokaliseringen ger förvisso bästa skyltläget vid E 18, men inte den lokalisering som innebär minst intrång, skriver man i överklagandet.

Det är mark- och miljödomstolen i Vänersborg som kommer att avgöra ärendet och domstolens ledamöter inbjuds att besöka Hinkebo för att på plats själva kunna bilda sig en uppfattning om hur en etablering kommer att påverka närområdet.

Antalet tunga fordon till fabriken beräknas till cirka 20 per dygn, även nattetid. Därutöver tillkommer personalens transporter till och från arbetsplatsen.

– Detta blir olidligt att höra, särskilt nattetid.

De klagande menar att Hinkebo lämpar sig för lättare industri och att Finnfoam inte räknas som det.

Sammanfattningsvis yrkar de klagande på att miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras så att bolaget får villkor för rening av utsläpp av pentan och etanol till luft samt att bolaget åläggs i prövotidsvillkor att redovisa bästa tillgängliga teknik för att rena utsläpp till luft. Vidare yrkas på att trafikbullret till och från området regleras i dom, bland annat genom att under en tid mäta bullret så att domstolen kan föreskriva tillräckliga försiktighetsmått.

De närboende vill också att lokaliseringsfrågan tas upp på nytt och att miljöprövningsdelegationens verkställighetsförordnande upphävs tills dess frågan har utretts ordentligt. Enligt överklagandet vill man att Finnfoam i detalj ska redovisa varför man finner Hinkebo vara den mest lämpliga lokaliseringen i jämförelse med Gustavsvik där man redan i dag bedriver industriverksamhet.

– Den nu valda lokaliseringen ger förvisso bästa skyltläget vid E 18, men inte den lokalisering som innebär minst intrång, skriver man i överklagandet.

Det är mark- och miljödomstolen i Vänersborg som kommer att avgöra ärendet och domstolens ledamöter inbjuds att besöka Hinkebo för att på plats själva kunna bilda sig en uppfattning om hur en etablering kommer att påverka närområdet.

Antalet tunga fordon till fabriken beräknas till cirka 20 per dygn, även nattetid. Därutöver tillkommer personalens transporter till och från arbetsplatsen.

– Detta blir olidligt att höra, särskilt nattetid.

De klagande menar att Hinkebo lämpar sig för lättare industri och att Finnfoam inte räknas som det.