2015-10-02 11:10

2015-10-02 11:10

Hantverkare utanpå sjukhusbyggnaden

KRISTINEHAMN: Klättrar i rep i stället för med byggställning

Under torsdagen kunde man se hantverkare som klättrade omkring utanpå sjukhusbyggnadens fasad. Men det var inte inspelningen av en ny Spindelmannenfilm. De är hantverkare som arbetar på ett ovanligare sätt.