2015-09-30 15:33

2015-09-30 17:25

Olycka stoppar trafiken

KRISTINEHAMN

Det var mycket begränsad framkomlighet på E18 öster om Kristinehamn vid 15-tiden efter en trafikolycka mellan Sättra och Rishöjden.

Två bilar kolliderade på E18 cirka fem kilometer öster om Kristinehamn efter att en bilist inte uppmärksammat köbildning. En person förd till Karlskoga lasarett för observation efter att ha klagat på nacksmärtor.

Trafikverket meddelade att E18 var avstängd i östlig riktning och att framkomligheten i västlig riktning var mycket begränsad.

 

Två bilar kolliderade på E18 cirka fem kilometer öster om Kristinehamn efter att en bilist inte uppmärksammat köbildning. En person förd till Karlskoga lasarett för observation efter att ha klagat på nacksmärtor.

Trafikverket meddelade att E18 var avstängd i östlig riktning och att framkomligheten i västlig riktning var mycket begränsad.