2015-09-24 14:17

2015-09-24 14:17

Möte för fler unga i jobb

ARBETSMARKNAD: Möjlighet för ungdomar att träffa framtida arbetsgivare

Under onsdagsmorgonen fick ungdomar chansen att presentera sig för möjliga framtida arbetsgivare. Syftet är att underlätta för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Praktikbanken är ett samarbete mellan Swedbank, arbetsförmedlingen och Näringslivssamverkan.

– Vi jobbar med ett projekt som heter Unga jobb och praktikbanken är en av våra paradgrenar, säger Annika Levein, biträdande kontorschef på Swedbank i Kristinehamn.

Snabbintervjuer

Under förmiddagen får ungdomarna möjlighet att sitta ned och delta i snabbintervjuer med flera olika arbetsgivare. Annika Levein tycker att den här förmiddagen är ett utmärkt tillfälle för både ungdomar och arbetsgivare att få kontakt med varandra.

– Förhoppningsvis kommer många av er att få en praktikplats som kanske senare leder till jobb, säger hon.

Annika Levein menar att praktik är en bra start för att få erfarenheter från arbetslivet och goda referenser till CV:t.

Systrarna Janina och Latiffa Österberg Bohlin är två av 30-talet ungdomar som deltar. De tycker att arrangemanget är bra, eftersom det annars kan vara svårt att få rätt kontakter.

– Här behöver man inte känna att man tränger sig på och tar upp deras tid, säger de.

Tjejerna är öppna för nästan vilken praktik som helst och är nyfikna på vad de deltagande företagen har att erbjuda.

– Därför är det jättebra att det är så många olika företag här, tycker Latiffa.

Minskat

Arbetslösheten bland ungdomar har minskat med 4,4 procent i Kristinehamn sedan 2014. Anna Tväråna från arbetsförmedlingen, menar att det bland annat beror på ett lyckat arbete med projektet Ung framtid. Det är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som samarbetar tätt med arbetsförmedlingens lokala ungdomsgrupp.

– Det ger oss förutsättningar att arbeta riktat och intensivt på flera fronter för att sänka och stävja arbetslösheten bland de unga på orten, förklarar Anna Tväråna.

Trots att trenden pekar åt rätt håll är arbetslösheten bland unga i Kristinehamn fortfarande hög. Siffrorna från augusti visar en ungdomsarbetslöshet på 22,3 procent i jämförelse med 13,2 procent i riket och 16,6 procent i Värmland.

– Vi försöker jobba mer individanpassat från dag ett för att ta reda på vad ungdomarna har behov av. Vi märker också att det finns en oerhörd kompetens bland ungdomarna i dag. De kan mycket och vill mycket men behöver ibland lite hjälp framåt, säger Anna Tväråna.

Praktikbanken är ett samarbete mellan Swedbank, arbetsförmedlingen och Näringslivssamverkan.

– Vi jobbar med ett projekt som heter Unga jobb och praktikbanken är en av våra paradgrenar, säger Annika Levein, biträdande kontorschef på Swedbank i Kristinehamn.

Snabbintervjuer

Under förmiddagen får ungdomarna möjlighet att sitta ned och delta i snabbintervjuer med flera olika arbetsgivare. Annika Levein tycker att den här förmiddagen är ett utmärkt tillfälle för både ungdomar och arbetsgivare att få kontakt med varandra.

– Förhoppningsvis kommer många av er att få en praktikplats som kanske senare leder till jobb, säger hon.

Annika Levein menar att praktik är en bra start för att få erfarenheter från arbetslivet och goda referenser till CV:t.

Systrarna Janina och Latiffa Österberg Bohlin är två av 30-talet ungdomar som deltar. De tycker att arrangemanget är bra, eftersom det annars kan vara svårt att få rätt kontakter.

– Här behöver man inte känna att man tränger sig på och tar upp deras tid, säger de.

Tjejerna är öppna för nästan vilken praktik som helst och är nyfikna på vad de deltagande företagen har att erbjuda.

– Därför är det jättebra att det är så många olika företag här, tycker Latiffa.

Minskat

Arbetslösheten bland ungdomar har minskat med 4,4 procent i Kristinehamn sedan 2014. Anna Tväråna från arbetsförmedlingen, menar att det bland annat beror på ett lyckat arbete med projektet Ung framtid. Det är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som samarbetar tätt med arbetsförmedlingens lokala ungdomsgrupp.

– Det ger oss förutsättningar att arbeta riktat och intensivt på flera fronter för att sänka och stävja arbetslösheten bland de unga på orten, förklarar Anna Tväråna.

Trots att trenden pekar åt rätt håll är arbetslösheten bland unga i Kristinehamn fortfarande hög. Siffrorna från augusti visar en ungdomsarbetslöshet på 22,3 procent i jämförelse med 13,2 procent i riket och 16,6 procent i Värmland.

– Vi försöker jobba mer individanpassat från dag ett för att ta reda på vad ungdomarna har behov av. Vi märker också att det finns en oerhörd kompetens bland ungdomarna i dag. De kan mycket och vill mycket men behöver ibland lite hjälp framåt, säger Anna Tväråna.