2015-09-24 16:00

2015-09-24 16:00

Medborgar-förslag får nej

KOMMUNEN

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska avslå ett medborgarförslag som går ut på att man ska ersätta kommunens bygglovshandläggare med jurister.

Marielle Nilsson, miljö- och stadsbyggnadschef, menar att handläggarna har adekvat universitetsutbildning och att de kan förhålla sig till de lagar som gäller för att hantera bygglovsärenden. Dessutom förklarar hon att alla ärenden kontrolleras av flera handläggare för att det inte ska bli skillnader i hur man tolkar lagen.

– VI har tillgång till SKL:s jurister också, konstaterar hon.

Marielle Nilsson, miljö- och stadsbyggnadschef, menar att handläggarna har adekvat universitetsutbildning och att de kan förhålla sig till de lagar som gäller för att hantera bygglovsärenden. Dessutom förklarar hon att alla ärenden kontrolleras av flera handläggare för att det inte ska bli skillnader i hur man tolkar lagen.

– VI har tillgång till SKL:s jurister också, konstaterar hon.