2015-09-24 16:00

2015-09-24 16:00

Bygglov klart för Finnfoam

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för Finnfoam som ska bygga en anläggning vid Hinkebo.

Sedan tidigare har företaget fått klartecken i form av miljöprövningstillstånd. Företaget kan börja bygga så snart beslutet vinner laga kraft vilket är efter tre veckor från det att protokollet för nämndmötet justerats. Byggnaden som de ska bygga är på 11 700 kvadratmeter.

– Det är en stor byggnad, konstaterar Marielle Nilsson, miljö- och stadsbyggnadschef.

Sedan tidigare har företaget fått klartecken i form av miljöprövningstillstånd. Företaget kan börja bygga så snart beslutet vinner laga kraft vilket är efter tre veckor från det att protokollet för nämndmötet justerats. Byggnaden som de ska bygga är på 11 700 kvadratmeter.

– Det är en stor byggnad, konstaterar Marielle Nilsson, miljö- och stadsbyggnadschef.