2015-09-24 16:00

2015-09-24 16:00

Bygglov för bussdepå

KOMMUNEN

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för den bussdepå som ska byggas vid Saltmästaren.

Bygget ska omfatta en byggnad på 1 666 kvadratmeter med plats för busstvätt, garage och personalutrymmen samt skärmtak med plats för 26 bussar. På området kommer det även att finnas en drivmedelsstation där bussarna kan tankas.

Bygget ska omfatta en byggnad på 1 666 kvadratmeter med plats för busstvätt, garage och personalutrymmen samt skärmtak med plats för 26 bussar. På området kommer det även att finnas en drivmedelsstation där bussarna kan tankas.