2015-09-22 16:55

2015-09-22 16:55

Böter på 5 000 kronor för företag

MILJÖ

Miljö och byggnadsnämnden i Kristinehamn har beslutat att ett företag ska få miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Orsaken är att företaget har utrustning som innehåller totalt 27 kilo köldmedium. Alla aggregat som innehåller mer än 3 kilo köldmedium ska genomgå en läckagekontroll en gång per år, dessutom ska årsrapport lämnas in. Enligt de rapporter som lämnats in har det gått 21 månader mellan de två senaste kontrollerna, lagen säger att det inte får gå mer än tolv månader.

Om felet upprepas inom två år kommer företaget att få miljösanktionsavgift med dubbelt belopp.

 

Orsaken är att företaget har utrustning som innehåller totalt 27 kilo köldmedium. Alla aggregat som innehåller mer än 3 kilo köldmedium ska genomgå en läckagekontroll en gång per år, dessutom ska årsrapport lämnas in. Enligt de rapporter som lämnats in har det gått 21 månader mellan de två senaste kontrollerna, lagen säger att det inte får gå mer än tolv månader.

Om felet upprepas inom två år kommer företaget att få miljösanktionsavgift med dubbelt belopp.