2015-09-21 06:00

2015-09-21 06:00

Satsning på lärare

SKOLA: Kristinehamn har 18 förstelärare

Vid höstterminens start tillträdde 18 förstelärare i Kristinehamn sina tjänster. Snart inleds nästa rekryteringsomgång med möjlighet för lärare att ansöka om karriärtjänster.

Förstelärare är statligt finansierade karriärtjänster som ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Efter att reformen infördes sommaren 2013 anställdes en handfull förstelärare i Kristinehamn.

Under våren har det varit en ny rekryteringsomgång som har samordnats av utvecklingspedagog Margareta Karlsson och kvalitetsstrateg Eva Broberg, på skolförvaltningen. De förklarar att rekryteringsprocessen har skett i tre steg och pågått under hela vårterminen.

Referenser

De lärare som har lärarlegitimation och som uppfyllt ett visst antal kriterier (se faktaruta) har kunnat ansöka om tjänsterna. Vid höstterminens start tillträdde 18 förstelärare sina nya tjänster.

Den första delen i ansökningsförfarandet har varit att lärarna fått skatta sig själva utifrån olika påståenden. De har handlat om allt från bemötandet och kommunikationen med eleverna till ledarskap och samverkan med kollegor.

– Sedan har rektorn fått lämna referenser enligt samma kriterier, berättar Eva.

Observationer

50-talet lärare sökte tjänsterna och cirka 30 kandidater fick sedan besök under en av sina lektioner. Observationerna följdes upp med samtal innan beslut togs om vilka som tilldelats förstelärartjänsterna.

– För att det skulle vara så objektivt som möjligt har det varit med en skolledare från någon annan skola vid de flesta lektionsbesöken, säger Margareta.

Sedan har det gjorts en sammanlagd bedömning av de tre delarna, för att utse de lärare med en särskild yrkesskicklighet.

5 000 kronor

Förstelärartjänsterna är tidsbegränsade och sträcker sig över två år. Dessa lärare får ett tillägg på sin lön med 5 000 kronor i månaden. De deltar också i en kompetensutvecklingsinsats som är planerad till fyra tillfällen under denna termin, där det ingår nätverkande mellan kommunens förstelärare.

– Det ska komma eleverna tillgodo att de är skickliga pedagoger och de ska sprida det på sin egen skola på olika sätt, säger Margareta.

– Vi har ett begrepp som vi kallar för delarkultur och det tycker vi också att förstelärarna ska verka för, förklarar Eva.

Totalt har Kristinehamns kommun nu 19 förstelärare och nu under hösten inleds en ny rekryteringsomgång. Målet är att fylla de 34 tjänster som kommunen har fått statligt bidrag för.

Förstelärare är statligt finansierade karriärtjänster som ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Efter att reformen infördes sommaren 2013 anställdes en handfull förstelärare i Kristinehamn.

Under våren har det varit en ny rekryteringsomgång som har samordnats av utvecklingspedagog Margareta Karlsson och kvalitetsstrateg Eva Broberg, på skolförvaltningen. De förklarar att rekryteringsprocessen har skett i tre steg och pågått under hela vårterminen.

Referenser

De lärare som har lärarlegitimation och som uppfyllt ett visst antal kriterier (se faktaruta) har kunnat ansöka om tjänsterna. Vid höstterminens start tillträdde 18 förstelärare sina nya tjänster.

Den första delen i ansökningsförfarandet har varit att lärarna fått skatta sig själva utifrån olika påståenden. De har handlat om allt från bemötandet och kommunikationen med eleverna till ledarskap och samverkan med kollegor.

– Sedan har rektorn fått lämna referenser enligt samma kriterier, berättar Eva.

Observationer

50-talet lärare sökte tjänsterna och cirka 30 kandidater fick sedan besök under en av sina lektioner. Observationerna följdes upp med samtal innan beslut togs om vilka som tilldelats förstelärartjänsterna.

– För att det skulle vara så objektivt som möjligt har det varit med en skolledare från någon annan skola vid de flesta lektionsbesöken, säger Margareta.

Sedan har det gjorts en sammanlagd bedömning av de tre delarna, för att utse de lärare med en särskild yrkesskicklighet.

5 000 kronor

Förstelärartjänsterna är tidsbegränsade och sträcker sig över två år. Dessa lärare får ett tillägg på sin lön med 5 000 kronor i månaden. De deltar också i en kompetensutvecklingsinsats som är planerad till fyra tillfällen under denna termin, där det ingår nätverkande mellan kommunens förstelärare.

– Det ska komma eleverna tillgodo att de är skickliga pedagoger och de ska sprida det på sin egen skola på olika sätt, säger Margareta.

– Vi har ett begrepp som vi kallar för delarkultur och det tycker vi också att förstelärarna ska verka för, förklarar Eva.

Totalt har Kristinehamns kommun nu 19 förstelärare och nu under hösten inleds en ny rekryteringsomgång. Målet är att fylla de 34 tjänster som kommunen har fått statligt bidrag för.

Förstelärare

Kraven för att bli förstelärare är:

Att man är legitimerad lärare.

Att man genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Att man har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Att man av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Att man huvudsakligen arbetar med undervisning, dvs minst 50 %.

Källa: Skolverket