2015-09-20 16:21

2015-09-20 16:27

Sprida positiva ringar på vattnet

SKOLA: Nya förstelärare på Södermalmsskolan

Madelene Ingström och Fredrik Johansson är två av fem förstelärare på Södermalmsskolan. Genom förstelärartjänsten får de möjlighet att stärka sin kompetens och sprida utvecklingsarbetet på skolan.

Madelene och Fredrik är lärare i årskurs 4-6 och har arbetat tillsammans i 14 år. Först på Gustavsbergsskolan och när den stängdes följde de med till Södermalmsskolan där de fortfarande jobbar.

Vid höstterminens start tillträdde de sina nya tjänster som förstelärare på Södermalmsskolan tillsammans med högstadielärarna Madeleine Wittgren, Christina Svedell och Berenice Nyman.

Kompetensutveckling

Förstelärarna i kommunen träffas fyra gånger per termin för kompetensutveckling. Vid träffarna diskuterar de undervisningsfrågor och hur man kan hålla en god kvalitet på skolan.

– Man utbyter mycket erfarenheter och får många bra idéer, tycker Fredrik.

– Tanken är också att förstelärarna på skolan ska träffas för att prata om hur vi kan dela med oss av det arbetet. Vi hoppas att det ska sprida positiva ringar på vattnet, säger Madelene.

Hon och Fredrik betonar att de inte är några experter och att det finns många duktiga lärare på skolan.

– Men genom att lära av varandra kan man utveckla den egna undervisningen och får nya infallsvinklar. Man blir aldrig fullärd, säger Fredrik.

Involvera eleverna

Förstelärarnas huvuduppgift ska fortsatt vara den egna undervisningen, men sedan är det upp till respektive skolas rektor att avgöra hur uppdraget ska utformas.

Ett fokusområde är att utveckla och förmedla det så kallade formativa undervisningssättet, vilket är en av grundstenarna i skolans styrdokument. Det handlar om att engagera eleverna i deras kunskapsutveckling.

– Eleverna ska vara involverade i det som de ska lära sig. Så att de får reda på vad som är bra och vad de behöver utveckla för att nå så långt som möjligt, säger Madelene.

– Vi ska hjälpa eleverna att sätta sig in i målen, så att de ska förstå varför de ska lära sig vissa saker, fortsätter Fredrik.

Kamratbedömning

På skolan jobbar de även mycket med kamratbedömning. Att eleverna får stötta och hjälpa varandra att utveckla skolarbetet.

Tanken är också att förstelärarna ska besöka varandras lektioner för att hämta ny inspiration.

– Det är jätteroligt. Vi får träffa andra jätteduktiga kollegor som man lär sig väldigt mycket av, säger Fredrik.

Madelene och Fredrik är lärare i årskurs 4-6 och har arbetat tillsammans i 14 år. Först på Gustavsbergsskolan och när den stängdes följde de med till Södermalmsskolan där de fortfarande jobbar.

Vid höstterminens start tillträdde de sina nya tjänster som förstelärare på Södermalmsskolan tillsammans med högstadielärarna Madeleine Wittgren, Christina Svedell och Berenice Nyman.

Kompetensutveckling

Förstelärarna i kommunen träffas fyra gånger per termin för kompetensutveckling. Vid träffarna diskuterar de undervisningsfrågor och hur man kan hålla en god kvalitet på skolan.

– Man utbyter mycket erfarenheter och får många bra idéer, tycker Fredrik.

– Tanken är också att förstelärarna på skolan ska träffas för att prata om hur vi kan dela med oss av det arbetet. Vi hoppas att det ska sprida positiva ringar på vattnet, säger Madelene.

Hon och Fredrik betonar att de inte är några experter och att det finns många duktiga lärare på skolan.

– Men genom att lära av varandra kan man utveckla den egna undervisningen och får nya infallsvinklar. Man blir aldrig fullärd, säger Fredrik.

Involvera eleverna

Förstelärarnas huvuduppgift ska fortsatt vara den egna undervisningen, men sedan är det upp till respektive skolas rektor att avgöra hur uppdraget ska utformas.

Ett fokusområde är att utveckla och förmedla det så kallade formativa undervisningssättet, vilket är en av grundstenarna i skolans styrdokument. Det handlar om att engagera eleverna i deras kunskapsutveckling.

– Eleverna ska vara involverade i det som de ska lära sig. Så att de får reda på vad som är bra och vad de behöver utveckla för att nå så långt som möjligt, säger Madelene.

– Vi ska hjälpa eleverna att sätta sig in i målen, så att de ska förstå varför de ska lära sig vissa saker, fortsätter Fredrik.

Kamratbedömning

På skolan jobbar de även mycket med kamratbedömning. Att eleverna får stötta och hjälpa varandra att utveckla skolarbetet.

Tanken är också att förstelärarna ska besöka varandras lektioner för att hämta ny inspiration.

– Det är jätteroligt. Vi får träffa andra jätteduktiga kollegor som man lär sig väldigt mycket av, säger Fredrik.