2015-09-20 15:38

2015-09-20 15:38

Hjälper människor att stå på egna ben

FEM: Dan-Aria Sucuri

Stöttning. Dan-Aria Sucuri tillbringar fyra månader i Moldaviens huvudstad Chinsau. Där jobbar han för en organisation som arbetar med att hjälpa fattiga människor att stå på egna ben.

1. Kan du berätta lite kort om arbetet?

– Jag jobbar för Individuell människohjälp (IM), en icke-statlig organisation vars syfte är att synliggöra fattigdom och jobba med hjälp till självhjälp. Bidrag och bistånd hjälper men i många fall blir de som tar emot sådan form av hjälp beroende av den. IM:s filosofi är annorlunda, här hjälper man människor att stå på sina egna ben, man menar att individuell frihet är förmågan att försörja sig själv.

2. Hur kommer det sig att du fick erbjudande om jobb i Moldavien?

– Jag tror att de erbjöd mig platsen av olika skäl. Dels för att jag är född och uppvuxen i Moldavien, känner till landet och dess situation och kan språken. Rumänska är officiella språket med det finns en rysktalande minoritet kvar sedan Sovjet upplöstes. Men också för att jag har tidigare erfarenhet av att hålla föreläsningar, jobba med kommunikation och kampanjer.

– Min huvuduppgift under de kommande fyra månaderna är att jobba med kommunikation. Internt och externt. Jag kommer under min period att försöka besöka de flesta av våra partnerorganisationer landet runt och få en inblick över hur de arbetar, vad de åstadkommit samt om jag kan hjälpa dem på något vis. Det kan till exempel vara med material, att hålla föreläsningar och äskanden av finansiella medel.

3. Hur har arbetet gått hittills?

– Hittills har jag hunnit besöka två organisationer. Ett som jobbar med catering och det andra som hjälper unga handikappade att komma in i samhället. Jag ska hjälpa dem att marknadsföra sig genom kampanjer, uppdaterad hemsida samt ett införande av veckobrev som de kan skicka till sina medlemmar och prenumeranter. Jag slängdes direkt in i hetluften.

4. Vad kommer du att ta med dig för erfarenheter tillbaka?

Efter min period här hoppas jag att jag har kunnat bidra till en positiv utveckling och att jag själv utvecklas. Jag vill också ta med mig erfarenheter kring hur det är att jobba med organisationer som agerar internationellt samt hur utvecklar olika projekt och samhällen i länder med en mycket svag och likgiltig stat.

5. Hur ser dina framtidsplaner ut?

När jag kommer hem till Sverige vill jag studera igen, ämnen och program som kretsar kring internationella relationer och statsvetenskap. Vad resultatet blir av det får tiden utvisa.

1. Kan du berätta lite kort om arbetet?

– Jag jobbar för Individuell människohjälp (IM), en icke-statlig organisation vars syfte är att synliggöra fattigdom och jobba med hjälp till självhjälp. Bidrag och bistånd hjälper men i många fall blir de som tar emot sådan form av hjälp beroende av den. IM:s filosofi är annorlunda, här hjälper man människor att stå på sina egna ben, man menar att individuell frihet är förmågan att försörja sig själv.

2. Hur kommer det sig att du fick erbjudande om jobb i Moldavien?

– Jag tror att de erbjöd mig platsen av olika skäl. Dels för att jag är född och uppvuxen i Moldavien, känner till landet och dess situation och kan språken. Rumänska är officiella språket med det finns en rysktalande minoritet kvar sedan Sovjet upplöstes. Men också för att jag har tidigare erfarenhet av att hålla föreläsningar, jobba med kommunikation och kampanjer.

– Min huvuduppgift under de kommande fyra månaderna är att jobba med kommunikation. Internt och externt. Jag kommer under min period att försöka besöka de flesta av våra partnerorganisationer landet runt och få en inblick över hur de arbetar, vad de åstadkommit samt om jag kan hjälpa dem på något vis. Det kan till exempel vara med material, att hålla föreläsningar och äskanden av finansiella medel.

3. Hur har arbetet gått hittills?

– Hittills har jag hunnit besöka två organisationer. Ett som jobbar med catering och det andra som hjälper unga handikappade att komma in i samhället. Jag ska hjälpa dem att marknadsföra sig genom kampanjer, uppdaterad hemsida samt ett införande av veckobrev som de kan skicka till sina medlemmar och prenumeranter. Jag slängdes direkt in i hetluften.

4. Vad kommer du att ta med dig för erfarenheter tillbaka?

Efter min period här hoppas jag att jag har kunnat bidra till en positiv utveckling och att jag själv utvecklas. Jag vill också ta med mig erfarenheter kring hur det är att jobba med organisationer som agerar internationellt samt hur utvecklar olika projekt och samhällen i länder med en mycket svag och likgiltig stat.

5. Hur ser dina framtidsplaner ut?

När jag kommer hem till Sverige vill jag studera igen, ämnen och program som kretsar kring internationella relationer och statsvetenskap. Vad resultatet blir av det får tiden utvisa.