2015-09-17 12:22

2015-09-17 12:22

Kräver uppföljning av kunskapsresultat

SKOLINSPEKTIONEN: Brister inom gymnasieskola måste åtgärdas

Skolinspektionen kräver att Presterudsgymnasiet åtgärdar brister inom flera områden. Bland riktas kritik mot att det saknas en utbildningsplan för skolans introduktionsprogram.

Läsåret 2013/14 fick 70 procent av eleverna på skolan gymnasieexamen, vilket är en lägre andel än genomsnittet i landet som var 83 procent för de aktuella programmen. Skolverkets statistik visar också att Presterudsgymnasiets resultat på de nationella proven i svenska, engelska och matematik 2013/14 var betydligt lägre än i riket.

Under våren gjordes inspektioner på samtliga skolor i Kristinehamn. I rapporten från Presterudsgymnasiet föreläggs skolan att åtgärda brister inom tre områden. Det handlar om planeringen av introduktionsprogrammet, förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten.

Bättre uppföljning

Skolinspektionen kritiserar att det inte finns någon plan för utbildningarna inom introduktionsprogrammen och att de individuella studieplanerna för dessa elever är bristfälliga. Utredningen visar att kunskapsresultaten på skolan följs upp inom de nationella programmen. Däremot saknas uppföljning av introduktionsprogrammen.

Enligt Skolinspektionen måste rektorn tillsammans med personalen se till att kunskapsresultaten på skolan följs upp och analyseras. Det är också rektorns ansvar att ta beslut om åtgärder och se till att dessa genomförs. Arbetet måste dokumenteras.

Skolinspektionen anser också att skolhälsovården på skolan ska arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

Senast den 4 december ska skolan redovisa de vilka åtgärder som vidtagits.

Läsåret 2013/14 fick 70 procent av eleverna på skolan gymnasieexamen, vilket är en lägre andel än genomsnittet i landet som var 83 procent för de aktuella programmen. Skolverkets statistik visar också att Presterudsgymnasiets resultat på de nationella proven i svenska, engelska och matematik 2013/14 var betydligt lägre än i riket.

Under våren gjordes inspektioner på samtliga skolor i Kristinehamn. I rapporten från Presterudsgymnasiet föreläggs skolan att åtgärda brister inom tre områden. Det handlar om planeringen av introduktionsprogrammet, förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten.

Bättre uppföljning

Skolinspektionen kritiserar att det inte finns någon plan för utbildningarna inom introduktionsprogrammen och att de individuella studieplanerna för dessa elever är bristfälliga. Utredningen visar att kunskapsresultaten på skolan följs upp inom de nationella programmen. Däremot saknas uppföljning av introduktionsprogrammen.

Enligt Skolinspektionen måste rektorn tillsammans med personalen se till att kunskapsresultaten på skolan följs upp och analyseras. Det är också rektorns ansvar att ta beslut om åtgärder och se till att dessa genomförs. Arbetet måste dokumenteras.

Skolinspektionen anser också att skolhälsovården på skolan ska arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

Senast den 4 december ska skolan redovisa de vilka åtgärder som vidtagits.