2015-09-17 14:22

2015-09-17 14:22

Bara 45 kommuner bättre

KOMMUNAL EFFEKTIVITET: Kristinehamn

Kristinehamn är bland de 40 mest kostnadseffektiva kommunerna i landet. Allt enligt tidningen Dagens Samhälle, som granskat samtliga kommuners välfärdseffektivitet.

Solna och förortskommunerna till Stockholm är billigast i drift. De är mer än tio procent billigare än vad det borde kosta.

I undersökningen har man satt en standard, som i första hand tar hänsyn till åldersammansättningen, blir det möjligt att jämföra kommunerna.

KIrunas kommunverksamhet är dyrast, där äldreomsorgen är 60 procent dyrare än förväntat. Totalt är Kirunas kostnader nästan 30 procent högre än vad förväntats.

Kristinehamn på 46:e plats ligger 3,6 procent under den förväntade kostnaden. Mycket av det beror på att äldreomsorgen är drygt tolv procent billigare än förväntat, individ- och familjeomsorgen.

Äldreomsorgen ligger på 25:e plats i landet i kostnadseffektivitet.

Dyrare än förväntat är förskolan, på 203:e plats i landet, drygt sju procent över standardkostnaden och gymnasieskolan, nästan fem procent dyrare än standarden i landet.

Det finns stora skillnader mellan kommunerna en del ligger hela 50 procent över riksnormen. Det kan bero på ambitionsnivån eller prestationen.

Anders Folkesson, expert på utjämningsfrågor i Sveriges Kommuner och landsting säger till tidningen Dagens Samhälle:

– Standardkostnaden är på många sätt det bästa kostnadsmått vi har.

Den tar hänsyn till befolkningens sammansättning och skillnader i behov och produktionsförutsättningar.

Solna och förortskommunerna till Stockholm är billigast i drift. De är mer än tio procent billigare än vad det borde kosta.

I undersökningen har man satt en standard, som i första hand tar hänsyn till åldersammansättningen, blir det möjligt att jämföra kommunerna.

KIrunas kommunverksamhet är dyrast, där äldreomsorgen är 60 procent dyrare än förväntat. Totalt är Kirunas kostnader nästan 30 procent högre än vad förväntats.

Kristinehamn på 46:e plats ligger 3,6 procent under den förväntade kostnaden. Mycket av det beror på att äldreomsorgen är drygt tolv procent billigare än förväntat, individ- och familjeomsorgen.

Äldreomsorgen ligger på 25:e plats i landet i kostnadseffektivitet.

Dyrare än förväntat är förskolan, på 203:e plats i landet, drygt sju procent över standardkostnaden och gymnasieskolan, nästan fem procent dyrare än standarden i landet.

Det finns stora skillnader mellan kommunerna en del ligger hela 50 procent över riksnormen. Det kan bero på ambitionsnivån eller prestationen.

Anders Folkesson, expert på utjämningsfrågor i Sveriges Kommuner och landsting säger till tidningen Dagens Samhälle:

– Standardkostnaden är på många sätt det bästa kostnadsmått vi har.

Den tar hänsyn till befolkningens sammansättning och skillnader i behov och produktionsförutsättningar.