2015-09-16 06:00

2015-09-16 06:00

Kristinehamn rasar i näringslivsrankning

NÄRINGSLIV: Svenskt näringsliv jämför företagsklimatet

Vårens betyg i enkäten om företagsklimatet varslade om att Kristinehamn skulle tappa mark i årets rankning. När rankningen presenterades på tisdagsförmiddagen visade det sig att Kristinehamn backar 68 placeringar.

– Vi fick indikationerna redan i våras då enkätdelen av rankingen presenterades. Två tredjedelar av Sveriges kommuner fick förbättrat resultat medan Kristinehamn fick försämrat resultat, säger Madelen Richardsson, chef för Näringslivssamverkan.

Av tolv omdömen i enkäten backar Kristinehamn i elva när rankningen sammanställs. Det är endast inom parametern konkurrens med företag som Kristinehamn förbättrar sig jämfört med övriga kommuner. Det var också den enda parameter där betyget var bättre i år än föregående år. Konkurrens med företag gör ett skutt från plats 115 till 54, vilket är en rejäl förbättring.

En medelmåtta

Det enskilt viktigaste betyget är det sammanfattande omdömet. Det utgör en tredjedel av underlaget för den totala rankningen. För Kristinehamns del försämrades det från 3,78 till 3,38. En försämring som innebär ett tapp på 102 placeringar i rankningen. Kristinehamn återfinns i år på plats 138. För fem år sedan var man trea i landet.

– Kristinehamn har varit en elitspelare, men nu är man en medelmåtta, säger Svenskt näringslivs regionchef Urban Svanberg.

Det enda område där kommunen fortfarande hävdar sig någorlunda är medias attityd till företagande där man placerar sig på 13:e plats, men där man för fem år sedan var etta i landet för andra året i rad.

Dåliga attityder

Just attitydfrågorna är de områden där Kristinehamn tappar mest i årets rankning. Skolans attityder backar 139 placeringar, allmänhetens backar 103, kommuntjänstemännens 92 och kommunpolitikernas 89 placeringar.

Redan då resultatet av enkäten blev känt i våras tog man tag i saken. Näringslivssamverkan kontaktade marknadsundersökaren Attityd i Karlstad som har genomfört ytterligare en enkät med bredare upptagning är Svenskt näringslivs.

– Resultatet av den är klart och kommer att presenteras för vår styrelse i nästa vecka. Den pekar klart på vissa områden som måste förbättras, säger Madelen Richardsson.

Nu väntar hårt arbete för att vända trenden. Urban Svanberg håller det inte för otroligt att kommunen ska klara av det:

– Kristinehamn har varit i den här situationen tidigare. Man får helt enkelt gå tillbaka och titta på vad man gjorde då.

Efterlyser dialog

Enligt Urban Svanberg landar mycket av försämringen i dialogfrågor. Om det inte finns en bra och fungerande dialog mellan kommunen och näringslivet går det heller inte att få ett bra företagsklimat är hans enkla analys.

– Nu är det upp till bevis för kommunens politiker vad de vill med näringslivet. Vilka signaler sänder man till näringslivet? Jag tror det är oerhört viktigt att företagen får en betydande roll i Näringslivssamverkans nya organisation. Företagen ska inte sitta på läktaren när politiken bestämmer om näringslivsfrågor, säger Urban Svanberg.

Ska man se något positivt i rankningen är det att kommunen förbättrar sig i fyra av sex statistiska parametrar. Men det rör sig om förbättringar på blygsamma positioner.

– Man ska nog inte dra för stora växlar på det, säger Urban Svanberg.

– Vi fick indikationerna redan i våras då enkätdelen av rankingen presenterades. Två tredjedelar av Sveriges kommuner fick förbättrat resultat medan Kristinehamn fick försämrat resultat, säger Madelen Richardsson, chef för Näringslivssamverkan.

Av tolv omdömen i enkäten backar Kristinehamn i elva när rankningen sammanställs. Det är endast inom parametern konkurrens med företag som Kristinehamn förbättrar sig jämfört med övriga kommuner. Det var också den enda parameter där betyget var bättre i år än föregående år. Konkurrens med företag gör ett skutt från plats 115 till 54, vilket är en rejäl förbättring.

En medelmåtta

Det enskilt viktigaste betyget är det sammanfattande omdömet. Det utgör en tredjedel av underlaget för den totala rankningen. För Kristinehamns del försämrades det från 3,78 till 3,38. En försämring som innebär ett tapp på 102 placeringar i rankningen. Kristinehamn återfinns i år på plats 138. För fem år sedan var man trea i landet.

– Kristinehamn har varit en elitspelare, men nu är man en medelmåtta, säger Svenskt näringslivs regionchef Urban Svanberg.

Det enda område där kommunen fortfarande hävdar sig någorlunda är medias attityd till företagande där man placerar sig på 13:e plats, men där man för fem år sedan var etta i landet för andra året i rad.

Dåliga attityder

Just attitydfrågorna är de områden där Kristinehamn tappar mest i årets rankning. Skolans attityder backar 139 placeringar, allmänhetens backar 103, kommuntjänstemännens 92 och kommunpolitikernas 89 placeringar.

Redan då resultatet av enkäten blev känt i våras tog man tag i saken. Näringslivssamverkan kontaktade marknadsundersökaren Attityd i Karlstad som har genomfört ytterligare en enkät med bredare upptagning är Svenskt näringslivs.

– Resultatet av den är klart och kommer att presenteras för vår styrelse i nästa vecka. Den pekar klart på vissa områden som måste förbättras, säger Madelen Richardsson.

Nu väntar hårt arbete för att vända trenden. Urban Svanberg håller det inte för otroligt att kommunen ska klara av det:

– Kristinehamn har varit i den här situationen tidigare. Man får helt enkelt gå tillbaka och titta på vad man gjorde då.

Efterlyser dialog

Enligt Urban Svanberg landar mycket av försämringen i dialogfrågor. Om det inte finns en bra och fungerande dialog mellan kommunen och näringslivet går det heller inte att få ett bra företagsklimat är hans enkla analys.

– Nu är det upp till bevis för kommunens politiker vad de vill med näringslivet. Vilka signaler sänder man till näringslivet? Jag tror det är oerhört viktigt att företagen får en betydande roll i Näringslivssamverkans nya organisation. Företagen ska inte sitta på läktaren när politiken bestämmer om näringslivsfrågor, säger Urban Svanberg.

Ska man se något positivt i rankningen är det att kommunen förbättrar sig i fyra av sex statistiska parametrar. Men det rör sig om förbättringar på blygsamma positioner.

– Man ska nog inte dra för stora växlar på det, säger Urban Svanberg.