2015-09-15 15:30

2015-09-15 15:30

Fortsatt mörkt för Coopbutik

HANDEL: Medlemmar överlämnade åtgärdsförslag

I måndags bjöd Konsum Värmland in till ett medlemsmöte i Kristinehamn med anledning av förslaget om nedläggning av Konsumbutiken i Villastaden.
– Det har tyvärr varit en fortsatt negativ utveckling för butiken, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

Under mötet höjdes synpunkter från medlemmarna om att de vill ha butiken kvar, eftersom den betyder mycket för framför allt äldre som bor i närheten. Från medlemmarna överlämnades ett antal synpunkter och förslag på hur den negativa trenden skulle kunna vändas. Bland annat genom att minska öppettiderna, eller justera priserna och ha samma erbjudanden som Konsums stormarknad i Kristinehamn.

Synpunkter

Klas Olsson förklarar att det redan har gjorts mätningar av kundbesöken och förslaget att ha samma erbjudanden i den mindre butiken är inte något alternativ.

– Det finns inte ekonomisk möjlighet helt enkelt, säger han.

I våras meddelade Konsum Värmland att elva butiker hotades av nedläggning. När styrelsen presenterade sitt förslag i början av september var Konsum Skogsgatan en av fyra butiker som föreslås läggas ned. Klas Olsson berättar att butiken haft en negativ ekonomisk utveckling under längre tid.

Omsättningen för 2013 var 17,4 miljoner kronor och 2014 hade omsättningen minskat till 15,8 miljoner kronor.

– Underskottet för 2014 var 600 000 kronor. Översatt per dag är det en förlust på 1 684 kronor varje dag butiken håller öppet, förklarar Klas Olsson.

Fortsatt förlust

Efter att Konsum Värmland berättade att elva butiker riskerade nedläggning har ett antal av dem vänt den negativa trenden. Främst gäller det butiker på landsbygden.

– Men Konsum Skogsgatan är en av de fyra butiker som tappade ytterligare under den här perioden. Vi har ett underskott för halvåret 2015 på 383 000 kronor, säger Klas Olsson.

Det definitiva beslutet om vilka butiker som läggs ned tas den 21 oktober.

Klas Olsson betonar att det är marknadsutvecklingen som har lett till den här situationen.

– Både personal och förtroendevalda har gjort ett fantastiskt jobb. Konsum Skogsgatan är en pärla, inte minst vad gäller bemötandet från medarbetare till våra kunder.

Under mötet höjdes synpunkter från medlemmarna om att de vill ha butiken kvar, eftersom den betyder mycket för framför allt äldre som bor i närheten. Från medlemmarna överlämnades ett antal synpunkter och förslag på hur den negativa trenden skulle kunna vändas. Bland annat genom att minska öppettiderna, eller justera priserna och ha samma erbjudanden som Konsums stormarknad i Kristinehamn.

Synpunkter

Klas Olsson förklarar att det redan har gjorts mätningar av kundbesöken och förslaget att ha samma erbjudanden i den mindre butiken är inte något alternativ.

– Det finns inte ekonomisk möjlighet helt enkelt, säger han.

I våras meddelade Konsum Värmland att elva butiker hotades av nedläggning. När styrelsen presenterade sitt förslag i början av september var Konsum Skogsgatan en av fyra butiker som föreslås läggas ned. Klas Olsson berättar att butiken haft en negativ ekonomisk utveckling under längre tid.

Omsättningen för 2013 var 17,4 miljoner kronor och 2014 hade omsättningen minskat till 15,8 miljoner kronor.

– Underskottet för 2014 var 600 000 kronor. Översatt per dag är det en förlust på 1 684 kronor varje dag butiken håller öppet, förklarar Klas Olsson.

Fortsatt förlust

Efter att Konsum Värmland berättade att elva butiker riskerade nedläggning har ett antal av dem vänt den negativa trenden. Främst gäller det butiker på landsbygden.

– Men Konsum Skogsgatan är en av de fyra butiker som tappade ytterligare under den här perioden. Vi har ett underskott för halvåret 2015 på 383 000 kronor, säger Klas Olsson.

Det definitiva beslutet om vilka butiker som läggs ned tas den 21 oktober.

Klas Olsson betonar att det är marknadsutvecklingen som har lett till den här situationen.

– Både personal och förtroendevalda har gjort ett fantastiskt jobb. Konsum Skogsgatan är en pärla, inte minst vad gäller bemötandet från medarbetare till våra kunder.