2015-09-14 06:00

2015-09-14 10:13

Nytt boende öppnar

INTEGRATION: Ska drivas av Migrationsverket

Ett nytt boende för asylsökande öppnas på HK Center. Boendet kommer att ha plats för 429 personer. Migrationsverket kommer att hyra lokalerna och själva driva boendet.

– Vi har i uppdrag att erbjuda de människor som kommer till Sverige och söker asyl någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad, i ett pressmeddelande.

Boendet kommer att bli ett så kallat kollektivt asylboende med plats för över 400 personer och det är Migrationsverket som kommer att svara för driften, det kommer alltså inte vara en privat aktör som står för själva boendet. Bakgrunden till att man öppnar är det höga asyltrycket på Sverige just nu.

Snabbt besked

– Vi får beskedet väldigt sent så vi vet inte vilka som kommer, vilket språk de pratar och hur många som är barn, säger kommunalråd Bjarne Olsson (S).

Han menar att det är svårt för kommunen att planera för skolgång för de barn som kommer.

– Det som känns bra är att vi diskuterar en överenskommelse med Migrationsverket där man har lovat oss att avveckla de tillfälliga asylboendena som finns i Kristinehamn, säger Bjarne Olsson.

Han ser det som en fördel att boendet ska ligga inne i stan vilket gör det enklare med transporter till skola och fritidsaktiviteter för de som ska bo på asylboendet.

– Vi har i uppdrag att erbjuda de människor som kommer till Sverige och söker asyl någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad, i ett pressmeddelande.

Boendet kommer att bli ett så kallat kollektivt asylboende med plats för över 400 personer och det är Migrationsverket som kommer att svara för driften, det kommer alltså inte vara en privat aktör som står för själva boendet. Bakgrunden till att man öppnar är det höga asyltrycket på Sverige just nu.

Snabbt besked

– Vi får beskedet väldigt sent så vi vet inte vilka som kommer, vilket språk de pratar och hur många som är barn, säger kommunalråd Bjarne Olsson (S).

Han menar att det är svårt för kommunen att planera för skolgång för de barn som kommer.

– Det som känns bra är att vi diskuterar en överenskommelse med Migrationsverket där man har lovat oss att avveckla de tillfälliga asylboendena som finns i Kristinehamn, säger Bjarne Olsson.

Han ser det som en fördel att boendet ska ligga inne i stan vilket gör det enklare med transporter till skola och fritidsaktiviteter för de som ska bo på asylboendet.