2015-09-14 06:00

2015-09-14 06:00

Möjlig lösning för Brottsofferjouren

POLITIK: Majoriteten och alliansen eniga

I förra kommunfullmäktige beslutade politikerna att skicka tillbaka ärendet om stöd till Brottsofferjouren till ritbordet. Nu finns ett förslag som politikerna är eniga om.

– Vi gör en långsiktig satsning på brottsofferstöd, säger kommunalråd Bjarne Olsson (S).

Han förklarar att förslaget går ut på att flytta stödet till Brottsofferjouren, BOJ, från socialnämnden till att hanteras direkt av kommunstyrelsen.

– De får samma ersättning som de har fått tidigare. Den totala ramen blir densamma.

Förutom det får socialnämnden 140 000 kronor för det stöd de har på Fristaden. De får även behålla de pengar som de gett till Brottsofferjouren på 90 000 att fördela till andra sociala föreningar.

Hur kommer det sig att ni har tänkt om?

– Det är målgruppen som är viktig. Det här är ett sätt att lösa den gordiska knuten.

Problemet var att socialnämnden och BOJ inte lyckades komma överens om ett avtal vilket gjorde att Boj blev av med 140 000 kronor, något som skulle ha stor inverkan på deras verksamhet.

Planen är nu att kommunstyrelsen ska teckna ett avtal med BOJ.

– Men det blir ett mer allmänt avtal.

Backar ni?

– Nej vi tar ett omtag. Alla borde bli nöjda med det här förslaget, säger Bjarne Olsson.

– Vi gör en långsiktig satsning på brottsofferstöd, säger kommunalråd Bjarne Olsson (S).

Han förklarar att förslaget går ut på att flytta stödet till Brottsofferjouren, BOJ, från socialnämnden till att hanteras direkt av kommunstyrelsen.

– De får samma ersättning som de har fått tidigare. Den totala ramen blir densamma.

Förutom det får socialnämnden 140 000 kronor för det stöd de har på Fristaden. De får även behålla de pengar som de gett till Brottsofferjouren på 90 000 att fördela till andra sociala föreningar.

Hur kommer det sig att ni har tänkt om?

– Det är målgruppen som är viktig. Det här är ett sätt att lösa den gordiska knuten.

Problemet var att socialnämnden och BOJ inte lyckades komma överens om ett avtal vilket gjorde att Boj blev av med 140 000 kronor, något som skulle ha stor inverkan på deras verksamhet.

Planen är nu att kommunstyrelsen ska teckna ett avtal med BOJ.

– Men det blir ett mer allmänt avtal.

Backar ni?

– Nej vi tar ett omtag. Alla borde bli nöjda med det här förslaget, säger Bjarne Olsson.