2015-09-11 19:55

2015-09-11 19:55

Asylboende öppnar

KRISTINEHAMN

På grund av det höga asyltrycket på Sverige öppnas på måndag ett så kallat kollektivt asylboende med plats för 429 personer på HK Center i Kristinehamn.

– Vi har i uppdrag att erbjuda de människor som kommer till Sverige och söker asyl någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad.

Migrationsverket hyr boendet av Merx Takner och Roos AB, myndigheten ansvarar för driften.

 

– Vi har i uppdrag att erbjuda de människor som kommer till Sverige och söker asyl någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad.

Migrationsverket hyr boendet av Merx Takner och Roos AB, myndigheten ansvarar för driften.