2015-09-10 16:54

2015-09-10 16:54

Ungdomsarbetslösheten sjönk i Värmland

ARBETSLÖSHET

Utvecklingen på länets arbetsmarknad fortsätter att vara positiv.

Värmlands län gjorde den största förbättringen av ungdomsarbetslösheten i landet i augusti. Detta visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Siffrorna visar också att Värmland gjorde den näst största förbättringen av arbetslösheten generellt sätt. Under augusti 2015 fick 1 451 personer i Värmland nytt arbete, medan 945 personer anmälde sig som nya arbetslösa. Året före, 2014, var den siffran 1 128 i augusti.

Värmlands län gjorde den största förbättringen av ungdomsarbetslösheten i landet i augusti. Detta visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Siffrorna visar också att Värmland gjorde den näst största förbättringen av arbetslösheten generellt sätt. Under augusti 2015 fick 1 451 personer i Värmland nytt arbete, medan 945 personer anmälde sig som nya arbetslösa. Året före, 2014, var den siffran 1 128 i augusti.