2015-09-09 06:00

2015-09-09 10:19

Kristinehamn långt ner i rankning av skolkommuner

SKOLA: Stora skillnader i resultaten

Lärarnas riksförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån skolresultat och lärarlöner. Kristinehamns kommun hamnar långt ner på listan med plats 228 bland landets 290 kommuner.

I Rapporten ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” belyser Lärarnas riksförbund de stora skillnaderna som finns mellan olika kommuner i deras elevresultat, resursanvändning, likvärdighet, lärarbehörighet och lärarlöner. I rapporten har offentlig skolstatistik och lönestatistik sammanställts och vägts samman för att jämföra kommunernas skolprestationer.

Kristinehamns kommun rankas på plats 228 bland landets kommuner. Olof Fridebring, kommunombud på Lärarnas riksförbund i Kristinehamn, förklarar att man ännu inte hunnit analysera siffrorna i rapporten.

– Men rent allmänt tycker vi att det behövs fler lärare i skolan, för att nå bättre måluppfyllelse. Dessutom har lönerna halkat efter och om de blir högre så får man samtidigt bättre kvalitet bland de sökande, säger han.

Lärarnas riksförbund i Kristinehamn kommer att titta noggrant på rapporten och ta upp den för diskussion med skolchef samt politiker.

– Vilka enskilda detaljer vi kommer att trycka på är inte klart än, säger Olof Fridebring.

Stora skillnader

Sämst resultat har Kristinehamns kommun fått inom kategorin likvärdighet, där man hamnar på plats 255. Den rankningen har gjorts bland annat utifrån skillnader i meritvärde och gymnasiebehörighet mellan pojkar och flickor samt skillnader i resultat mellan skolor i kommunen.

– Det är något som har tagits upp att man vill försöka jämna ut det här. Det finns också ett projekt på gång inom skolan som handlar om just det, säger Olof Fridebring.

Han förklarar att det generellt finns en skillnad i kunskapsresultaten mellan pojkar och flickor.

– Men i Kristinehamn är skillnaden ganska stor och det har man tagit fasta på.

Olof Fridebring betonar samtidigt att det är många faktorer som påverkar resultatet. Allt från social bakgrund i upptagningsområdet till andelen nysvenskar i kommunen.

Är det här ett bra verktyg för att se hur Kristinehamn ligger till?

– Ja, alla sådana här undersökningar är bra för att vi ska veta vad vi ska utgå ifrån och vad vi behöver jobba mer med, svarar Olof Fridebring.

Bäst resultat har Kristinehamns kommun fått inom kategorin lärarlöner med plats 103 och resurser med plats 145.

I Rapporten ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” belyser Lärarnas riksförbund de stora skillnaderna som finns mellan olika kommuner i deras elevresultat, resursanvändning, likvärdighet, lärarbehörighet och lärarlöner. I rapporten har offentlig skolstatistik och lönestatistik sammanställts och vägts samman för att jämföra kommunernas skolprestationer.

Kristinehamns kommun rankas på plats 228 bland landets kommuner. Olof Fridebring, kommunombud på Lärarnas riksförbund i Kristinehamn, förklarar att man ännu inte hunnit analysera siffrorna i rapporten.

– Men rent allmänt tycker vi att det behövs fler lärare i skolan, för att nå bättre måluppfyllelse. Dessutom har lönerna halkat efter och om de blir högre så får man samtidigt bättre kvalitet bland de sökande, säger han.

Lärarnas riksförbund i Kristinehamn kommer att titta noggrant på rapporten och ta upp den för diskussion med skolchef samt politiker.

– Vilka enskilda detaljer vi kommer att trycka på är inte klart än, säger Olof Fridebring.

Stora skillnader

Sämst resultat har Kristinehamns kommun fått inom kategorin likvärdighet, där man hamnar på plats 255. Den rankningen har gjorts bland annat utifrån skillnader i meritvärde och gymnasiebehörighet mellan pojkar och flickor samt skillnader i resultat mellan skolor i kommunen.

– Det är något som har tagits upp att man vill försöka jämna ut det här. Det finns också ett projekt på gång inom skolan som handlar om just det, säger Olof Fridebring.

Han förklarar att det generellt finns en skillnad i kunskapsresultaten mellan pojkar och flickor.

– Men i Kristinehamn är skillnaden ganska stor och det har man tagit fasta på.

Olof Fridebring betonar samtidigt att det är många faktorer som påverkar resultatet. Allt från social bakgrund i upptagningsområdet till andelen nysvenskar i kommunen.

Är det här ett bra verktyg för att se hur Kristinehamn ligger till?

– Ja, alla sådana här undersökningar är bra för att vi ska veta vad vi ska utgå ifrån och vad vi behöver jobba mer med, svarar Olof Fridebring.

Bäst resultat har Kristinehamns kommun fått inom kategorin lärarlöner med plats 103 och resurser med plats 145.