2015-09-09 14:55

2015-09-09 14:55

Inget beslut om pengar till BOJ

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Politiker vill hitta långsiktig lösning

Det togs inget beslut om ekonomiskt stöd till Brottsofferjouren under tisdagens fullmäktigesammanträde. Men för första gången var politikerna överens över blockgränsen i frågan. Ärendet återremitterades för att försöka hitta en långsiktig lösning.

Bidragsfrågan gällande Brottsofferjouren har stötts och blötts länge. Men när den under tisdagen landar på kommunfullmäktiges bord är politikerna inte redo att ta något beslut.

Marie Oudin (M) är först upp i talarstolen och meddelar att alliansen yrkar återremiss.

Hon passar på att ge majoriteten en känga för hanteringen av ärendet.

– Det här är ett ärende som är väldigt illa skött. Det är otroligt dåligt tycker vi i alliansen.

Marie Oudin förklarar sedan att syftet med återremissen till kommunstyrelsen är att Brottsofferjouren ska få 213 000 kronor per år och att ersättningen ska ligga under kommunstyrelsen. Alliansen vill också att ärendet hanteras skyndsamt med hänsyn till personal och berörda inom Brottsofferjouren.

Överenskommelse

Bjarne Olsson (S) visar sig vara inne på helt samma linje:

– Nu uppstår den underliga situationen då majoriteten också vill återremittera ärendet. Skälet till det är att vi vill ha en långsiktig lösning. Tar vi det här beslutet i dag så har vi inte alla parametrarna på plats, säger han.

Han yrkar bifall till Marie Oudins förslag med tillägget om en långsiktig finansiering av Brottsofferjouren, en tydlig överenskommelse med de andra kommunerna som ingår i samarbetet samt en intern samordning i kommunen mellan socialnämnd och kommunstyrelse.

– Det har påbörjats diskussioner med de andra kommunerna, men jag vill gärna se ett skriftligt avtal, säger han.

Bråttom

Målet är att beslut ska tas i nästa fullmäktige, då man också vet förutsättningarna i 2016 års budget.

– Vi behöver också ha en diskussion internt om hur fördelningen ska se ut, eftersom de här pengarna kommer att ligga både på socialnämnden och Brottsofferjouren, säger Bjarne Olsson.

Han har denna veckan bjudit in till en träff där även alliansen ingår, för att diskutera frågan ytterligare.

– Vi vill komma i mål under nästa fullmäktigemöte. Så det är lite bråttom nu, säger Bjarne Olsson.

Bidragsfrågan gällande Brottsofferjouren har stötts och blötts länge. Men när den under tisdagen landar på kommunfullmäktiges bord är politikerna inte redo att ta något beslut.

Marie Oudin (M) är först upp i talarstolen och meddelar att alliansen yrkar återremiss.

Hon passar på att ge majoriteten en känga för hanteringen av ärendet.

– Det här är ett ärende som är väldigt illa skött. Det är otroligt dåligt tycker vi i alliansen.

Marie Oudin förklarar sedan att syftet med återremissen till kommunstyrelsen är att Brottsofferjouren ska få 213 000 kronor per år och att ersättningen ska ligga under kommunstyrelsen. Alliansen vill också att ärendet hanteras skyndsamt med hänsyn till personal och berörda inom Brottsofferjouren.

Överenskommelse

Bjarne Olsson (S) visar sig vara inne på helt samma linje:

– Nu uppstår den underliga situationen då majoriteten också vill återremittera ärendet. Skälet till det är att vi vill ha en långsiktig lösning. Tar vi det här beslutet i dag så har vi inte alla parametrarna på plats, säger han.

Han yrkar bifall till Marie Oudins förslag med tillägget om en långsiktig finansiering av Brottsofferjouren, en tydlig överenskommelse med de andra kommunerna som ingår i samarbetet samt en intern samordning i kommunen mellan socialnämnd och kommunstyrelse.

– Det har påbörjats diskussioner med de andra kommunerna, men jag vill gärna se ett skriftligt avtal, säger han.

Bråttom

Målet är att beslut ska tas i nästa fullmäktige, då man också vet förutsättningarna i 2016 års budget.

– Vi behöver också ha en diskussion internt om hur fördelningen ska se ut, eftersom de här pengarna kommer att ligga både på socialnämnden och Brottsofferjouren, säger Bjarne Olsson.

Han har denna veckan bjudit in till en träff där även alliansen ingår, för att diskutera frågan ytterligare.

– Vi vill komma i mål under nästa fullmäktigemöte. Så det är lite bråttom nu, säger Bjarne Olsson.