2015-09-08 15:08

2015-09-08 15:08

Stor ökning av vandrare

TURISM: Järnleden allt populärare

Det är populärt att vandra Järnleden. Under fyra sommarmånader ökade antalet vandrare med 49 procent jämfört med samma tid förra året.

Turistchef Mats Öhman konstaterar i ett pressmeddelande att Järnleden har blivit en erkänd vandringsled i Sverige. Den har fått mycket publicitet och räknas som en av de tio bästa lederna i landet.

– Mixen av kulturhistoria och fina naturvärden skapar en ökad bredd och väcker intresse runt om i landet, skriver Mats Öhman.

Vandrarna uppskattar också att det finns mycket information kring leden, att den är välskött, välmarkerad och har utställda rast- och lägerplatser.

Bidrar med statistik

Längs leden har en räknare placerats ut. Enligt Mats Öhman bidrar den med värdefull statistik där man kan utläsa vilka dagar och perioder på året som är populärast att ge sig ut och vandra längs Järnleden. Den visar också hur vandrarna rör sig. Sju av tio vandrare väljer att gå söderut och börjar sin färd i Hytte.

Under perioden 1 maj till 31 augusti har uppskattningsvis 49 procent fler valt att vandra Järnleden jämfört med samma period förra året.

Antalet vandrare som har passerat mätaren är 1 447 personer, men det totala antalet vandrare är högre än så.

”Ledernas Rolls-Royce”

Järnleden invigdes för fyra år sedan och i samband med invigningen sade Mats Öhman att den skulle bli vandringsledernas Rolls-Royce. Med tanke på det ökande intresset för leden och att den anses vara en av landets tio bästa är det kanske inte så långt kvar tills dess turistchefen blir sannspådd.

Turistchef Mats Öhman konstaterar i ett pressmeddelande att Järnleden har blivit en erkänd vandringsled i Sverige. Den har fått mycket publicitet och räknas som en av de tio bästa lederna i landet.

– Mixen av kulturhistoria och fina naturvärden skapar en ökad bredd och väcker intresse runt om i landet, skriver Mats Öhman.

Vandrarna uppskattar också att det finns mycket information kring leden, att den är välskött, välmarkerad och har utställda rast- och lägerplatser.

Bidrar med statistik

Längs leden har en räknare placerats ut. Enligt Mats Öhman bidrar den med värdefull statistik där man kan utläsa vilka dagar och perioder på året som är populärast att ge sig ut och vandra längs Järnleden. Den visar också hur vandrarna rör sig. Sju av tio vandrare väljer att gå söderut och börjar sin färd i Hytte.

Under perioden 1 maj till 31 augusti har uppskattningsvis 49 procent fler valt att vandra Järnleden jämfört med samma period förra året.

Antalet vandrare som har passerat mätaren är 1 447 personer, men det totala antalet vandrare är högre än så.

”Ledernas Rolls-Royce”

Järnleden invigdes för fyra år sedan och i samband med invigningen sade Mats Öhman att den skulle bli vandringsledernas Rolls-Royce. Med tanke på det ökande intresset för leden och att den anses vara en av landets tio bästa är det kanske inte så långt kvar tills dess turistchefen blir sannspådd.