2015-09-08 14:58

2015-09-08 14:58

Kristinehamn ligger bra till

KOMMUNEN: Inga problem att rekrytera socialsekreterare

I en del storstäder råder det kris när det gäller att rekrytera socialsekreterare till kommunerna. Kristinehamn har inte de problemen, en av orsakerna till det är att det finns socionomutbildningar i både Karlstad och Örebro.

Fackföreningen Vision har gjort en enkät bland landets socialförvaltningar. De har frågat efter hur svårt de har att rekrytera socialsekreterare. I fler än åtta av tio kommuner har man svårt att få tag i personal. Läget har förvärrats jämfört med tidigare år.

Eva-Lotta Lindskog är socialchef i Kristinehamn. Hon menar att storstäderna är hårdare drabbade av problemen än de mindre orterna. Just Kristinehamn befinner sig dessutom i en bättre situation än en del andra orter eftersom universiteten i både Karlstad och Örebro har utbildningar till socionom.

– Vi har inte använt bemanningsföretag en enda gång. Varken på biståndshandläggare eller socialsekreterare. Vi har fått ansökningar till lediga tjänster. Vi får inte jättemånga ansökningar men vi har tillräckligt för att rekrytera det vi behöver, säger Eva-Lotta Lindskog.

Svårare nu

Hon förklarar att det är svårare i dag än vad det har varit tidigare.

– Jag tror att en del storstäder har superkris.

Hon menar att det är svårt för de kommuner som fått lösa det med personal från bemanningsföretag.

– Då får man aldrig stabilitet i gruppen.

Eva-Lotta Lindskog menar att det kan bli svårt när man har ett generationsskifte. Om man anställer yngre och flera anställda får barn samtidigt kan det bli problem.

– Ofta är det vikarier som är svåra att få in. Då är det de nya som kommer in. Det är inga gamla uvar som söker sådana tjänster, de vill ha fasta jobb.

Hon förklarar att för vikariat är det nästan alltid unga, nyutbildade socialsekreterare som söker. Dessa behöver läras upp vilket gör att arbetsbelastningen på den befintliga personalen ökar som får ta större ansvar.

Hur jobbar ni med att undvika att få brist på personal?

– Vi har påbörjat ett samarbete med Karlstads universitet för att de som kommer ut ska vara så förberedda som de bara kan vara. Det ställer krav på oss som arbetsgivare så att de praktiker de har är så bra som möjligt.

Fackföreningen Vision har gjort en enkät bland landets socialförvaltningar. De har frågat efter hur svårt de har att rekrytera socialsekreterare. I fler än åtta av tio kommuner har man svårt att få tag i personal. Läget har förvärrats jämfört med tidigare år.

Eva-Lotta Lindskog är socialchef i Kristinehamn. Hon menar att storstäderna är hårdare drabbade av problemen än de mindre orterna. Just Kristinehamn befinner sig dessutom i en bättre situation än en del andra orter eftersom universiteten i både Karlstad och Örebro har utbildningar till socionom.

– Vi har inte använt bemanningsföretag en enda gång. Varken på biståndshandläggare eller socialsekreterare. Vi har fått ansökningar till lediga tjänster. Vi får inte jättemånga ansökningar men vi har tillräckligt för att rekrytera det vi behöver, säger Eva-Lotta Lindskog.

Svårare nu

Hon förklarar att det är svårare i dag än vad det har varit tidigare.

– Jag tror att en del storstäder har superkris.

Hon menar att det är svårt för de kommuner som fått lösa det med personal från bemanningsföretag.

– Då får man aldrig stabilitet i gruppen.

Eva-Lotta Lindskog menar att det kan bli svårt när man har ett generationsskifte. Om man anställer yngre och flera anställda får barn samtidigt kan det bli problem.

– Ofta är det vikarier som är svåra att få in. Då är det de nya som kommer in. Det är inga gamla uvar som söker sådana tjänster, de vill ha fasta jobb.

Hon förklarar att för vikariat är det nästan alltid unga, nyutbildade socialsekreterare som söker. Dessa behöver läras upp vilket gör att arbetsbelastningen på den befintliga personalen ökar som får ta större ansvar.

Hur jobbar ni med att undvika att få brist på personal?

– Vi har påbörjat ett samarbete med Karlstads universitet för att de som kommer ut ska vara så förberedda som de bara kan vara. Det ställer krav på oss som arbetsgivare så att de praktiker de har är så bra som möjligt.