2015-09-07 06:00

2015-09-07 06:00

Sång gör skillnad

MUSIK: Minnesträning och umgänge

Den 28 september är det dags att värma upp stämbanden och ta ton. I alla fall för de som ska vara med i körsatsningen Vi sjunger hjärna. Det är en satsning på körsång för personer med funktionshinder som till exempel demens, afasi, stroke eller en förvärvad hjärnskada.

Britta Stolpe är konsulent på studieförbundet Bilda. I höst kommer de att starta kören Vi sjunger Hjärna för personer som har funktionshinder som orsakats av till exempel demens, stroke eller en förvärvad hjärnskada. Det kan bland annat göra att personen har svårt att prata eller att minnas.

– Det är ett nytt tänk att anhöriga och vårdare kan vara med. Den gemensamma sången har stor effekt på minnet och att man har något som man kan göra tillsammans, säger Britta Stolpe.

Hon förklarar att man gärna kan ta med sjungandet hem. Konceptet kommer från England där det går under namnet Singing for the brain.

Måste man vara duktig på att sjunga för att vara med?

– Nej, absolut inte, intygar hon.

Hon förklarar att sångerna är såna som folk känner till.

– De är minnesväckare. Många har berättelse kring olika sånger, det kan bli samtal, säger Britta Stolpe som arbetar med kultur i vården.

Kören fyller flera funktioner. Att sjunga är i sig hälsofrämjande, dessutom aktiveras minnet och språket genom sången. Dessutom är det trevligt att göra något tillsammans.

– Det har ett extra stort värde för personer med minnessvårigheter, säger Britta Stolpe.

Hon berättar att det finns människor som inte pratat på flera år men som kan sjunga.

Uppstart kommer att vara den 28 september. Kören kommer att träffas vid elva tillfällen på Uranus.

Britta Stolpe är konsulent på studieförbundet Bilda. I höst kommer de att starta kören Vi sjunger Hjärna för personer som har funktionshinder som orsakats av till exempel demens, stroke eller en förvärvad hjärnskada. Det kan bland annat göra att personen har svårt att prata eller att minnas.

– Det är ett nytt tänk att anhöriga och vårdare kan vara med. Den gemensamma sången har stor effekt på minnet och att man har något som man kan göra tillsammans, säger Britta Stolpe.

Hon förklarar att man gärna kan ta med sjungandet hem. Konceptet kommer från England där det går under namnet Singing for the brain.

Måste man vara duktig på att sjunga för att vara med?

– Nej, absolut inte, intygar hon.

Hon förklarar att sångerna är såna som folk känner till.

– De är minnesväckare. Många har berättelse kring olika sånger, det kan bli samtal, säger Britta Stolpe som arbetar med kultur i vården.

Kören fyller flera funktioner. Att sjunga är i sig hälsofrämjande, dessutom aktiveras minnet och språket genom sången. Dessutom är det trevligt att göra något tillsammans.

– Det har ett extra stort värde för personer med minnessvårigheter, säger Britta Stolpe.

Hon berättar att det finns människor som inte pratat på flera år men som kan sjunga.

Uppstart kommer att vara den 28 september. Kören kommer att träffas vid elva tillfällen på Uranus.